Publicerad 29 jan 2019

Bolaget som står redo för en rejäl nystart

Ligger väl positionerade på växande marknad
Wifog har definitivt inte rosat marknaden på senare år. Men nu har bolaget laddat om för en rejäl omstart. Antalet medlemmar på bolagets digitala plattform ökar, produktutbudet likaså. Detta förväntas skjuta fart på intäkterna med besked.

– Vi har uppbyggda kundrelationer med 25 000 aktiva medlemmar och en färdig plattform. Vi har avtal och etablerade samarbeten med viktiga marknadsaktörer. Dessutom äger vi framtida annonsutrymmen till ett mycket högt värde, säger Martin Litborn, som är vd för Wifog. 

Bolaget är en lojalitetsaktör som tillhandahåller en plattform för webb och mobil, där medlemmarna, det vill säga användarna, kan ta del av de konsumenterbjudanden och aktiviteter som erbjuds. Det är dessa transaktioner som skapar Wifogs lönsamhet. Plattformen är skalbar och kan i det närmaste hantera alla sorts transaktioner.

Har påbörjat en turn around

Företaget har redan minskat kostnaderna kraftigt, vilket innebär att Wifog har en klart starkare finansiell position än tidigare. Då ledde höga kostnader och en ofullständig intäktsmodell till att bolaget under flera år hade ett negativt resultat. Men med en finansiell rekonstruktion och en ny ledning står Wifog nu redo för en omstart.

– När en bättre struktur och organisation nu är på plats så ligger allt fokus på att öka intäkterna, säger Litborn.

Bra erbjudanden för medlemmarna, fler och smartare intäkter

När plattformens medlemmar köper produkter från olika externa leverantörer tar Wifog ut en avgift från leverantörerna. Dessa avgifter utgör i dag betydande del av bolagets intäkter. Men i samband med nystarten av verksamheten har en ny möjlig intäktskälla identifierats.      

Det handlar om de köp som medlemmarna gör med erhållna poäng. När medlemmarna är aktiva – antingen genom att köpa produkter och tjänster till bra priser, eller genom att titta på annonser eller delta i marknadsundersökningar – samlar de poäng. De ihopsamlade poängen kan i sin tur användas till nya köp till av exempelvis digitala presentkort och mobiltelefoni (Wifog säljer via det egna varumärket Wifog Mobile även mobilabonnemang). Tidigare har inte Wifog fått intäkter från dessa köp, men det i den nya intäktsmodellen kommer det att bli verklighet. 

– Ju fler medlemmar vi har desto större förhandlingskraft har vi mot de företag som vill erbjuda våra medlemmar bra tjänster och produkter. Det gynnar våra medlemmar och det gynnar oss, säger Litborn.

Litborn berättar att ökade försäljningsaktiviteter redan resulterat i en snabb tillväxt av medlemmar. Det senaste halvåret har medlemmarna ökat med i genomsnitt 1 000 per månad. En stor del av arbetet i företaget går således ut på att bygga vidare på en positiv trend. Med en stor kundbas blir det också lättare att nå strategiska samarbeten med fler leverantörer.

– Med än starkare resurser skulle vi kunna öka tillväxttakten ytterligare, menar Litborn, och pekar på det faktum att den globala lojalitetsmarknaden beräknas växa med 25 procent per år de kommande åren.

Emissionen säkerställd till nästan 90 procent

För att finansiera nysatsningen genomför bolaget under februari en nyemission om knappt 21 miljoner kronor, varav nästan 90 procent är säkerställt. Förutom en ökning av rörelsekapitalet kommer en del av likviden att finansiera en återbetalning av ett kortare så kallat brygglån och utgöra en viktig grundplåt för bolagets offensiv. 

– Faktum är att vi inte behöver göra några egentliga nyinvesteringar. De tillgångar vi har – en befintlig kundstock, en teknisk plattform och en rejäl säck pengar för marknadsföring genom Metro – är faktorer som andra företag tar in pengar för att kunna realisera, säger Litborn, som tillägger:

– Våra åtgärder gör att investeringsläget aldrig varit bättre.

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Teckningsperiod: 30 januari – 13 februari 2019.
Emissionsvolym: 20,7 MSEK (med en överteckningsoption om maximalt 6,4 MSEK).

Teckningskurs: 0,08 SEK per aktie.

Emissionen är säkerställd till 88 procent genom garantier och förbindelser.

Läs teaser här.

Läs prospekt här.

Ladda ner anmälningssedel.  

Teckna med bank-ID.

Investerarträff
Tid: Torsdagen den 7 februari, kl. 17.30
Plats: Grev Turegatan 30 (G30), Stockholm
Anmälan: [email protected]