I slutet av förra året slöt Flexiwaggon en avsiktsförklaring med den turkiska statliga vagntillverkaren Tudemsas. På bilden syns Flexiwaggons vd Jan Eriksson och representanter för Tudemsas signera avtalet.

Publicerad 5 aug 2019

Bolaget som ska revolutionera transportmarknaden

Står redo att inleda försäljningen.
Med en helt unik och miljöanpassad vagn för tåg ska teknikföretaget Flexiwaggon revolutionera transportmarknaden. Med finansieringen klar för att tillverka det första exemplaret av flexivagnen är bolaget nu ett steg närmare det kommersiella genombrottet.

– Vi ligger vi långt fram i framförallt Tyskland, Österrike och Schweiz. Där vi har kontakter med lokala myndigheter och företag. Men på sikt är marknadspotentialen störst i USA och Kina, säger Flexiwaggons vd och grundare Jan Eriksson. 

Flexiwaggon har utvecklat den så kallade flexivagnen, som med en unik funktion gör att lastbilar, bussar och andra fordon kan köra direkt upp vagnen var som helst längs järnvägsspåret. Då inga tidsödslande och personalkrävande omlastningar krävs, eller kostsamma investeringar i lastterminaler, kan landsvägs- och tågtransporter kombineras och integreras på ett mycket effektivt sätt.

Så fungerar flexivagnen

Stora miljövinster

– Det blir betydligt lönsammare, både tidsmässigt och kostnadsmässigt med flexivagnen, vilket är anledningen till det stora intresset från flera potentiella kunder. Men också miljövinsterna spelar naturligtvis in, säger Eriksson, som menar att på många håll är trafiksituationen, och därmed relaterade miljöproblem, mycket besvärande, i vissa fall ohållbara.

– De flesta är nu medvetna om att vi måste hitta ett annat system, säger han, och pekar på faktiska beräkningar som Energimyndigheten låtit göra, och som visar på kraftigt minskade utsläpp av koldioxid för varje gång Flexiwaggons teknik används istället för om en transport går hela vägen med lastbil.

Läs mer
här

En första affär gick om intet 

Vägen framåt har inte varit spikrak för Flexiwaggon. Förra året gick en i det närmaste klar första affär om intet då den tilltänkta köparen hade svårt att sälja in flexivagnen till sina kunder innan det fanns en färdig vagn att visa upp och demonstrera.

– Det är nu vi ska gå ut och sälja. Med en vagn som vi kan visa upp blir det lättare att attrahera ännu fler kunder och att sälja in vagnen, säger Flexiwaggons vd Jan Eriksson.

– Men det finns fortfarande ett intresse, och när vi från och med i höst har en färdig vagn så är en snar försäljningen i Sverige fullt möjlig. När vi nu också fått finansiellt stöd från svenska Trafikverket så kan intresset öka också här hemma, säger Eriksson, som ändå ser utlandsmarknaden som den mest intressanta.

Bolaget har uppbyggda kontakter i flera centraleuropeiska länder, och i slutet av förra året slöt Flexiwaggon även en avsiktsförklaring, en så kallad MoU, om ett framtida samarbete med den statligt ägda turkiska vagntillverkaren Tudemsas.

Flexiwaggon har numera också kontakt med det ryska transportföretaget JTC, vars representanter har för avsikt att senare i år komma till Sverige för att närmare studera flexivagnen.

Kontakter i både Kina och USA 

Marknaderna utanför Europa framstår på lite längre sikt som än mer intressanta. I Kina har Flexiwaggon fört långtgående diskussioner med statliga CRRC Meishan rörande framtida tillverkning och försäljning av flexivagnen på den kinesiska marknaden. Och i USA har bolaget under våren fått stor draghjälp från ett amerikanskt konsultuppdrag, beställt av Washington State.

– Det handlade om bästa sättet att köra lastbilar på järnväg. Slutsatsen från konsulten var att Washington borde titta mer på just Flexiwaggon, säger Eriksson, som berättar att den amerikanska konsulten nu fått ytterligare medel för att gå vidare och undersöka möjligheterna att testa flexivagnen under riktiga förhållanden.

– Vi kommer att åka över till USA i oktober och presentera flexivagnen mer ingående, säger Eriksson, som menar att en affär i USA också öppnar dörrar till marknaderna i Latinamerika.

Stark försäljningsprognos 

Det är den goda responsen och det uttalat stora intresset från potentiella kunder som ligger bakom Flexiwaggons prognos på över 100 sålda vagnar 2021 och över 700 sålda vagnar 2022.

– Det innebär i så fall att vi har ett positivt kassaflöde om två år, säger Eriksson.

Efter det att Jan Erikssons helägda bolag i mitten av maj i år investerade 2 miljoner kronor i Flexiwaggon är finansieringen av tillverkningen av den första vagnen klar. Det kapital som Flexiwaggon nu tar in i en nyemission kommer att användas till framförallt marknadsföring och försäljning. Affärsmodellen – där bolaget tillverkar på beställning och med förskottsbetalning – innebär att inga ytterligare investeringar behövs inför den kommersiella fasen.

– Det är nu vi ska gå ut och sälja. Med en vagn som vi kan visa upp blir det lättare att attrahera ännu fler kunder och att sälja in vagnen, säger Eriksson.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 18 augusti – 18 september 2019

Emissionsvolym: 8,424 MSEK

Teckningskurs: 120 SEK per A-aktie.  Aktierna tecknas i poster om 300 A-aktier.

Aktierna handlas på onoterade.nu

Se investeringsmemorandum och teckningssedel här