Publicerad 4 okt 2017

Bolaget som investerar i hållbarhet – tar in nytt kapital och expanderar

Ser stor potential i nya tillväxtbolag
Omställningen till ett hållbart samhälle innebär stora affärsmöjligheter för inte minst många mindre innovativa företag. Det onoterade investmentbolaget Renewable Ventures Nordic (RVN) har som affärsidé är att investera i dessa företag. För att bredda portföljen ytterligare genomför RVN nu en nyemission på 3,5 miljoner kronor. En notering av bolaget är planerad till 2018.

Idén bakom investmentbolaget RVN växte fram hos en grupp aktiesparare under 2016 som hade det gemensamma intresset att de ville bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. – Det känns verkligen inspirerande att kunna vara med och bidra till utvecklingen för såväl samhället i stort som för våra aktieägare, säger bolagets VD Johan Lundin. Stora möjligheter i omställningen
Han ser stora möjligheter i att vara med och bidra till den nödvändiga omställningen som nu sker allt snabbare. Johan Lundin anser att det är ett paradigmskifte på gång och att spelreglerna för befintliga branscher är på väg att förändras. Ett exempel på att utvecklingen går snabbt är energiområdet.– Redan idag är både vind- och solkraft mer kostnadseffektivt än fossilkraft. Den snabba utvecklingen inom batteriteknik gör att elbilar är på god väg att bli förstavalet för många, säger Lundin.
Han menar dock att det sker enormt mycket kring omställningen till ett mer hållbart samhälle och att det därför gäller att vara selektiv i investeringarna. – Det är fantastiskt att det görs så mycket, även om det behövs göras mer. Men för oss handlar det om att hitta de bolag som gör mest nytta och dessutom är till gagn för våra aktieägare. Hittills har vi bara investerat i bolag som har kommit en bit på väg. Rena utvecklingsbolag har vi valt att avstå från, säger Johan Lundin.Spännande onoterade bolag
RVN investerar i några av de mest spännande unga onoterade cleantech-bolagen vilket innebär stora möjligheter men också hög risk. Risken hanteras genom att äga bolag inom olika branscher samt genom att gå in i bolag som kommit olika långt med sin verksamhet.RVN har hittills investerat i bolagen Arsizio, Mindconnect och GreenCharge Infra. Arsizio har en egenutvecklad, patenterad innovation för industriell produktion med så kallad 3D-extrusion. Metoden ger flera fördelar, bland annat stora besparingar vad gäller material- och energiförbrukning. Mindconnect erbjuder tjänsterna CityFlow och Eventico, med tids- och bränslebesparande fordonsnavigation samt logistik för stora evenemang. GreenCharge Infra tillhandahåller nya smarta tjänster som efterfrågas för att bygga upp infrastrukturen för laddning av elfordon.Än så länge har RVN enbart gjort investeringar i svenska bolag, men det finns inget som säger att det kommer att se ut så även i framtiden.– Det viktigaste för oss är hitta rätt företag. Vi vill dessutom kunna ha en nära kontakt med de bolag vi investerar i och det är även jätteviktigt att träffa bolagen, betonar Johan Lundin.RVN tar nu nästa steg och genomför en nyemission om 3,52 miljoner kronor. Emission görs för att kunna bredda portföljen ytterligare samt för att kunna göra följdinvesteringar i de befintliga innehaven. Klicka här för mer information och teckningssedel!Vill du läsa mer om Renewable Ventures Nordic klicka här!Faktaruta

RVN drivs av en aktiv styrelse och en sakkunnig referensgrupp. VD är Johan Lundin, som är både civilingenjör och ekonom, och har lång erfarenhet av såväl hållbara energi- och transportsystem som kapitalinvesteringar.Om nyemissionen
Teckningstid t o m 31 oktober
Emissionsvolym 3,52 MSEK
Teckningskurs 3,20 kr per unit