“First North passar vår profil som ett snabbt växande teknikföretag. Med en notering i Stockholm kommer vi att nå ut till långt fler investerare”, säger Börge Leknes, vd för Hudya.

Publicerad  15 jan 2020

Bolaget som hjälper konsumenter att välja


Notering för norska tillväxtbolaget. Med en vass digital plattform hjälper det norska bolaget Hudya sina kunder att förenkla vardagen och spara pengar på bland annat el, telefon och försäkring. Kunderna får lägre pris och kan hantera allt på ett ställe. I Norge har bolaget växt med raketfart och nu stundar en notering på First North.

På en tjänstemarknad som blir allt mer komplex har marknaden för digitala lösningar som hjälper konsumenter med vardagssysslor, så kallad task management, vuxit stadigt under senare år. Tillväxten förväntas fortsätta. Fram till 2023 pekar prognoserna på en marknadstillväxt inom task management på 14 procent per år, enligt Market & Markets 2018. I pengar innebär det en ökning från 2,3 miljarder dollar till 4,3 miljarder. 

– Men den tydligaste trenden är att de aktörer som erbjuder användarvänliga lösningar i kombination med artificiella intelligens är de som växer snabbast. Och det är i det segmentet som vi verkar. 

Det säger Börge Leknes, vd och en av grundarna av norska bolaget Hudya. 

Digital plattform stödjer konsumenter

Genom Hudyas digitala plattform kan enskilda konsumenter och mindre företag få en bättre överblick av sina olika tjänsteavtal, och en betydligt högre transparens vad gäller exempelvis priser och bindningstider. 

– Vår högsta prioritet är att förenkla vardagen för konsumenterna. Det innebär också att vi hjälper dem att spara pengar, fortsätter Leknes, som förklarar hur bolagets tjänst fungerar:

– Genom den information som vi samlar in från en specifik kund så kan vi, mycket tack vare AI och plattformens inbyggda GDPR-logik, erbjuda kunden ytterligare kompletterande tjänster. Tjänsteerbjudandena presenteras i plattformen och erbjuds direkt av Hudya eller via samarbetspartners. Vissa av tjänsterna faktureras direkt från Hudya, medan andra tjänster faktureras av partnern. Härigenom driver vi kundrelationen via tre kanaler: plattformen, tjänster samt inte minst via de sälj- och servicecenter som finns etablerade i alla länder där vi har verksamhet.

Läs mer om tjänsten här

Har fyra verksamhetsdelar

Bolaget, som bildades 2016, har i dag fyra verksamhetsdelar: konsumentkrediter, telefoni, försäkring och el. De primära geografiska marknaderna utgörs av Norge, Sverige och Danmark. Plattformen är mest utvecklad på den norska marknaden, medan fler tjänster ska lanseras i Sverige och Danmark. Det unika med Hudyas tjänst är det nära samarbetet som bolaget har med flera leverantörer av vardagstjänster. Expansionen sker delvis genom förvärv, och under 2019 köptes två fintechbolag. I år ska fintechlösningarna kompletteras och expanderas på de svenska, norska och danska marknaderna. Detta görs dels med interna resurser och teknologi, och dels med stöd av tredjepartlösningar. 

– AI-teknologi för digitala betalningar, där kunden erbjuds alternativ för att kunna sänka sina kostnader, skapar en stark grogrund för förtroendefulla kundrelationer, regelbundna intäkter och långsiktig tillväxt, säger Leknes, som berättar att Hudyas intäktsmodeller utgörs för tjänsterna krediter och försäkring av en kommissionsmodell, medan marginalmodeller gäller för telefoni och el.

Effektiv korsförsäljning 

En viktig förklaring till att Hudya har vuxit såpass starkt, särskilt det senaste tiden, är tillämpningen av så kallad korsförsäljning. Genom den information som Hudya samlar in från en specifik kund så kan bolaget, mycket tack vare AI, erbjuda samma kund ytterligare, kompletterande, tjänster. 

– Denna korsförsäljning till befintliga kunder är en viktig del också i den framtida tillväxten, menar Leknes, som pekar på den kostnadseffektivitet som korsförsäljningen medför då det blir betydligt billigare att få in en ny kund.

Nyemission och notering på First North

Bolagets främsta fokus är nu att öka antalet kunder på befintliga marknader, det vill säga de skandinaviska, samt att utveckla tjänsteerbjudandena i Danmark och Sverige till samma nivå som det norska, vilket också låg till grund för den nyemission som Hudya genomförde under januari. 

– Vi har haft en snabb tillväxt, och vi vet att vår tjänst fungerar. Därför inleder vi nu nästa fas i utvecklingen av bolaget, säger Leknes och betonar att alla funktioner som gör en expansion möjlig – support, försäljning och distribution – är på plats. 

Efter att de nya tjänsterna lanserats i Sverige och Danmark, kommer andra EU-länder att följa. En efterföljande analys får sedan bestämma strategin för andra marknader. 

Enligt Leknes är en större kundbas i sig en förutsättning för en expansion till nya marknader. Något som också är till bolagets fördel är att tjänsten är väldigt skalbar. 

– Många av våra lokala erbjudanden går lika bra att sälja globalt och det krävs en mindre anpassning för att nå nya geografiska marknader, säger Leknes, som tillägger att det kan bli aktuellt med ytterligare förvärv. 

– Men vi köper inte bolag endast för deras omsättning, utan för att skapa förutsättningar för att växa organiskt. 

I planerna ligger också en notering av Hudyas aktie på svenska Nasdaq First North Growth Market. 

– First North passar vår profil som ett snabbt växande teknikföretag. Med en notering i Stockholm kommer vi att nå ut till långt fler investerare, säger Leknes.

Hudya AB 

Den 30 januari avslutades teckningsperioden i Hudyas nyemission.

Läs emissionsprospekt

Bolagets aktie kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market och första handelsdag är preliminärt satt till den 14 februari.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.