Publicerad 2 apr 2019

Bolaget som gör elbilarna användbara

Teknikbolaget myFC tar in nytt kapital
De allt hårdare kraven på minskade koldioxidutsläpp gör att biltillverkare världen över febrilt letar efter effektiva alternativ till bensin och diesel. Och det finns lösningar. Svenska bolaget myFC har kommit långt i utvecklingen av ett drivmedel som i huvudsak består av vatten och där utsläppen är i praktiken noll.

Att bilarna i framtiden ska drivas av vatten låter nästan för bra att vara sant. Men teknikbolaget myFC har utvecklat ett bränslecellssystem som gör detta fullt möjligt. Att systemet fungerar i praktiken bevisas av att det redan i dag används för att ladda smartphones. Nu ligger fokus på att överföra den till fordonssektorn, och tester visar att tekniken fungerar också där.      

– Redan nästa år, alltså om nio månader, riskerar världens biltillverkare att åka på miljardböter för att de inte möter de överenskomna kraven på minskade koldioxidutsläpp.  Inte konstigt om de då letar efter alternativ.   

Det säger Björn Westerholm, vd för myFC – bolaget som bedriver forskning och utveckling av bränslecellssystem.

Biltillverkare har visat intresse
– Vi har en lösning som bevisligen fungerar, fortsätter Westerholm, som menar att det därför inte är förvånande att många biltillverkare visat intresse för den utvecklade tekniken.

När myFC demonstrerade tekniken i Almedalen förra sommaren så gjordes det i en BMW i3. Kinesiska Hozon är en annan tillverkare som visat ett aktivt intresse för tekniken.

“Efterfrågan finns hos både konsumenter och tillverkare”, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

Den teknik som myFC utvecklat syftar till att göra elbilar effektivare och därmed mer kommersiellt gångbara. I korthet innebär tekniken att drivmedlet, som i huvudsak består av vatten, salt och reaktionskomponenter, blir till vätgas som bränslecellerna i bilen omvandlar till elektricitet. Vätgas producerar ingen koldioxid vid förbränning, utan utsläppen består endast av vatten (eller vattenånga). 

Se hur myFC:s system för fordonssektorn (REX) fungerar

  – Det viktigaste med vår teknik är att den både är miljövänlig och ökar elbilarnas räckvidd, samtidigt som vi gör biltillverkaren mindre beroende av batterier, vilket gör bilarna billigare, säger Westerholm, som menar att det är just batterierna och bilarnas begränsade räckvidd som i dag är det stora problemet när det gäller elbilar.

Själva tekniken är redan i dag i kommersiell fas då den används för att ladda mobiltelefoner.

Rak teknisk utveckling  
Bolaget myFC, som är sprunget ur Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), fick sitt första patent 2004. Verksamheten var redan från början inriktad på att utveckla och effektivisera tekniken för att med hjälp av bränsleceller omvandla vätgas till energi. Framförallt handlade det om att göra bränslecellerna mindre, och därmed göra dem mer användbara. Bolaget fick tidigt kontakt med telekombranschen, och deras laddare för mobiltelefoner, som lanserades 2012, fick stor internationell uppmärksamhet. De senaste åren har inriktningen varit att installera bränslecellerna direkt i mobiltelefonen eller i mobilens skal. För fem år sedan noterades bolaget på Nasdaq First North, och i dag har bolaget över 90 godkända och ansökta patent.

Se myFC:s system för smartphones 

– Företaget har haft en rak teknisk utveckling, säger Westerholm, som nämner det nyligen avbrutna samarbetet med det Hongkongbaserade investmentbolaget Novel Unicorn som ett av myFC:s få egentliga bakslag.   

– Men de negativa konsekvenserna av det misslyckade samarbetet är trots allt av kortsiktig natur och kommer inte att påverka vår fortsatta utveckling, poängterar han och tillägger:

– Tvärtom ökar nu  antalet potentiella kunder och samarbeten på den för oss viktiga kinesiska marknaden. 

Emission säkerställer den fortsatta satsningen
Den större satsningen på fordonssektorn kräver större finansiella resurser, vilket är anledningen till att bolaget nu genomför en nyemission.

– Myndigheter och internationella avtal sätter villkoren för fordonsindustrin. Det gör att efterfrågan finns hos både konsumenter och tillverkare. Emissionen säkerställer att myFC har de finansiella resurser att ta tillvara på de affärsmöjligheter som detta ger, säger Westerholm.

Björn Westerholm vill inte precisera tidpunkten för den faktiska kommersiella lanseringen av ett system till elbilar. Men menar att med tanke på de verifieringar av tekniken som skett, samt de redan uppbyggda kontakterna med aktörer inom bilindustrin, så tror han att det kan ske redan någon gång efter 2020. 

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Teckningsperiod: 5 april – 24 april 2019 
Teckningskurs: 1 SEK per Unit. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie 2019/2022 (TO2).
Emissionsvolym: 56 MSEK plus en överteckningsoption om 14 MSEK, vilket ger en högsta emissionsvolym på 70 MSEK.

Emissionen är genom garantiåtaganden garanterad till 40 MSEK, motsvarande cirka 72 procent av emissionen.  
Befintliga aktieägare har företrädesrätt där en (1) befintlig aktie ger fyra (4) Uniträtter. Det krävs fem (5) Uniträtter för att teckna en (1) unit. 

myFC är noterat på Nasdaq First North.     

Läs emissionsprospekt.
Se bolagets hemsida.

Se Björn Westerholm tala om vad som driver myFC att utveckla en ny teknik för elbilar