Conny Myhberg, Head of Sales & Marketing Sweden – Exchange Traded Solutions Global Equities & Commodity Derivatives BNP Paribas

Publicerad 7 jan 2013

BNP Paribas lanserar Bull & Bear med hävstång 10


I Sverige kanske många känner igen BNP Paribas, främst som en välkänd tennissponsor, snarare än en av världens största banker. Nyligen startade banken verksamhet i Sverige. Vi blev nyfikna. I en artikelserie lär vi känna BNP Paribas lite bättre.

BNP Paribas är
en ledande bank i Frankrike och en av de största bankerna i världen. Conny
Myhrberg, Head of Sales & Marketing Sweden – Exchange Traded Solutions
Global Equities & Commodity Derivatives, berättar mer om den nystartade
verksamheten i Sverige:

 

– I Sverige
startade BNP Paribas verksamheten inom börshandlade investeringsprodukter för
ungefär ett år sedan. Det är ett långsiktigt projekt där banken bygger upp en
produktplattform genom webbsidor och integration. BNP Paribas har ingen egen
försäljning, utan produkterna handlas direkt via börsen, berättar Conny
Myhrberg.

 

Conny berättar
att börshandlade investeringsprodukter blev populära i Sverige under början av 2
000-talet. En övervärderad börs bidrog till att den vedertagna sanningen, att
värdet på aktieinvesteringar alltid går upp, började ifrågasättas. Investerare
började söka efter komplement till investeringsportföljen.

 

– I dag är
börshandlade investeringsprodukter, som exempelvis warranter och certifikat,
vanliga i Sverige. Ett tio-tal banker erbjuder produkterna, som är standardiserade och relativt lika i konstruktionen. Det gör att konkurrensen är
hård. BNP Paribas försöker konkurrera med bra produkter och trygghet genom
kunskap, beskriver Conny Myhrberg.

 

Conny Myhrberg
berättar vidare att BNP Paribas är en global bank med närvaro i över 80 länder
och med kontor i de nordiska huvudstäderma. För produktområdet börshandlade
investeringsprodukter togs de första spadtagen för ca 10 år sedan i ett flertal
marknader i Europa och Asien och turen har nu kommit till Sverige.

 

– I Sverige
tenderar investerare att handla mycket med högriskprodukter. Vi valde därför att
börja i den ändan. Förhoppningen är att vi på sikt ska kunna positionera oss
även inom andra mindre riskfyllda produkter, berättar Conny Myhrberg.

 

Högriskprodukter kräver kunskap

Conny Myhrberg
konstaterar att högriskprodukter endast bör utgöra en del av den totala
investeringsportföljen, kanske 5-10 procent, men att det till stor utsträckning
beror på investerarens situation. Han poängterar att produkterna inte är ett
alternativ till aktieinvesteringar, utan snarare ett komplement. Placeringen
ställer också krav på investeraren:

 

– Riskhantering
är en psykologisk process. Precis som vid bostadsvisningar kan investeraren lätt
ryckas med i ett psykologiskt race. Investerare bör därför bestämma sig tidigt,
helst redan innan de investerar, för i vilket läge de tänker sälja. Vi ser också
en trend med en relativt liten grupp som handlar mycket i dessa produkter, medan
en större grupp gärna vill handla i produkterna men känner att de saknar
tillräcklig kunskap. Precis som vid skidåkning behöver investeraren känna sig
säker innan han eller hon beger sig ut för den svarta backen.

 

Årets Nyhet – Bull & Bear med hävstång 10 

I januari
lanserar BNP Paribas som första bank i Sverige Bull & Bear-certifikat med
hävstång 10.

 

Bull & Bear
certifikaten passar investerare som har en fast tro på marknadens riktning.
Oavsett om de tror på uppgång eller nedgång. Ett Bull-certifikat innebär att
investeraren tjänar pengar när marknaden stiger, medan ett Bear-certifikat
innebär att investeraren tjänar pengar när marknaden faller. Värdet på
investeringen ökar, eller minskar med den underliggande tillgångens dagliga
avkastning multiplicerat med den aktuella hävstången.

 

Conny Myhrberg
är noga med att understryka att Bull & Bear certifikat endast passar
riskbenägna investerare med kort placeringshorisont, högst ett fåtal
dagar:

 

– Bull &
Bear certifikat har tagit närmare 70 procent av den svenska warrant- och
certifikatmarknaden de senaste åren. Tian sticker ut och ger möjlighet att
maximera avkastningen. Det är en högriskprodukt som passar aktiva investerare
med god investeringskunskap. På BNP Paribas är vi noga med att betona detta – vi
vill tjäna pengar för att det går bra för våra kunder, sammanfattar Conny
Myhrberg.