Publicerad 30 okt 2015

BioStock tar in Laika Consulting som delägare för fortsatt expansion

BioStock expanderar
Nyhets- och analystjänsten BioStock, som sedan 2014 byggt upp en gedigen läsekrets genom att bevaka nordiska life science-bolag, tar in kommunikationskonsulten Laika Consulting som delägare. Laika Consulting kommer att bidra med finansiella resurser och kontakter i syfte att främja BioStocks pågående expansion.

BioStock startades hösten 2014 och har på kort tid byggt upp en betydande och stadigt växande läsekrets som följer bioteknik- och läkemedelsbranschen med stort intresse. I dagsläget har tjänsten omkring 10 000 unika läsare per månad. Genom att analysera och publicera nyheter och intervjuer med utvalda bolag på ett transparent och lättillgängligt sätt har BioStock vunnit gillande hos såväl investerare som bolagen inom sektorn.

– Jag är imponerad över att BioStock på så pass kort tid har lyckats bygga en relevant och uppskattad analys- och nyhetsplattform för den nordiska life science-sektorn, säger Ingmar Rentzhog, vd för Laika Consulting.

BioStock är baserat i Lund och ligger därmed nära det kluster av läkemedels- och bioteknikbolag som successivt vuxit fram i staden. Life Science-sektorn är inne i en period med stark tillväxt i hela Norden och därmed finns det goda möjligheter för bolag som BioStock vars affärsidé går ut på att leverera mervärde för såväl bevakade bolag som läsare genom att ta fram aktuella analyser och nyheter. 

Ett samarbete som möjliggör planerad expansion

För att kunna ta BioStock till nästa nivå och bredda antalet bolag under bevakning har diskussioner förts om samarbete med lämpliga finansiärer. Valet föll på kommunikationskonsulten Laika Consulting, då man sett goda möjligheter till synergieffekter mellan bolagen. Laika Consulting har expanderat kraftigt inom IR-kommunikation åt noterade bolag de senaste åren och har flera kunder inom just bioteknik- och läkemedelsutveckling.

– Genom att ta in Laika Consulting som delägare erhåller vi de förutsättningar som behövs för att kunna lyckas med vår planerade expansion, och på sikt är vårt mål att bli en ledande analys- och nyhetstjänst inom bevakning av den expansiva nordiska sektorn för noterade life science-bolag, säger Jonas Söderström, vd för BioStock. 

Utöver att ansvara för IR-kommunikationen åt flera svenska noterade bioteknik- och läkemedelsbolag driver Laika Consulting bland annat den egna nyhetsplattformen Investerarbrevet i samarbete med publikationer som Privata Affärer.

– Det är dock viktigt att poängtera att BioStock även i fortsättningen kommer att vara ett fristående bolag för att säkerställa dess egna röst som uppskattas av läsekretsen, säger Ingmar Rentzhog, vd för Laika Consulting, angående samarbetet med BioStock.

Onlineutbildning är en av de första satsningarna

Laika Consulting kommer framöver att tillföra kapital som möjliggör nysatsningar och därmed en breddning av innehållet på BioStock. Det första gemensamma projektet som planeras i och med expansionen är en kostnadsfri onlineutbildning med syfte att öka intresset och förståelsen för investeringar i life science-bolag.

Utbildningen kommer att bestå av ett antal filmade föreläsningar med experter som har lång erfarenhet och bred kunskap om life science-branschen, och beräknas kunna lanseras under innevarande kvartal.

– Laika Consulting har tidigare genomfört en liknande satsning inom fastighetsinvesteringar i samarbete med Södertörns högskola som blev mycket uppskattad. Både investeringar i fastigheter och läkemedelsbolag har en viss nybörjartröskel, och därför kan denna typ av satsningar vara ett effektivt redskap för att få fler att våga göra sin första investering, säger Ingmar Rentzhog.

Läs mer om BioStock här.