FN:s livsmedels och jordbruksorganisation(FAO) uppger att antalet pollinatörer minskat med en tredjedel under det senaste decenniet.

Publicerad 3 feb 2014

Biet och aktiemarknaden


Världens bin minskar. Brittiska Schroders har undersökt konsekvenserna för världsekonomin.

Djurens pollinering är av stort värde för världsekonomin, men nu riskerar betydelsefulla arter att försvinna. Det konstaterar Rick Stathers chef för ansvarsfulla investeringar inom den brittiska kapitalförvaltaren Schroders.

I en färsk rapport granskar Schroders minskningen av insekter och andra arter med förmåga att pollinera växter runt om i världen. Fokus har framförallt legat på den kraftiga nergången av europeiska och nordamerikanska honungsbin som hör till de vanligaste och mest produktiva arterna.

– Betydelsen av bin för olika grödor varierar. Vissa växter klarar sig  genom att producera egna frön eller genom självpollinering, medan andra grödor är helt beroende av djuren. Sedan finns det också växter som utvecklas bättre vid djurens pollinering även om de inte är beroende av den för sin överlevnad, säger Stathers.  

Inom världens totala växtodling är cirka 40 procent av råvarorna beroende av djurens pollinering. Det innebär att den totala jordbruksproduktionen endast skulle minska med omkring  4-6 procent om pollinatörerna försvann. Rick Stathers konstaterar att ekonomiska konsekvenser av en minskad bistam trots det skulle kunna bli betydande.

– Mångfalden är stor inom råvaror som är beroende av djurens pollinering. Grödorna tenderar också att vara viktiga källor för proteiner, mineraler och vitaminer i vår kost, vilket innebär att de ofta har ett högre ekonomiskt värde än många andra växter, säger Rick.

Han berättar att ekonomiska förluster om djurpollinatörerna försvann skulle kunna uppgå till omkring 1 300 miljarder kronor för världsekonomin. Dessutom skulle det kunna tillkomma ytterligare förluster på mellan 1 600 och 2 600 miljarder kronor på grund av det förlorade konsumentöverskottet.

Företagen behöver uppmärksamma problemet

Schroders har i sin kartläggning granskat den publika informationen från ett 20-tal välkända bolag. Målet har varit att undersöka om företagen, med stor exponering mot jordbruksvaror, uppmärksammat frågan kring den minskade bistammen.  

– Vår kartläggning visar att det finns ett begränsat fokus bland företagen på det specifika problemet, men samtidigt ser vi ett bredare erkännande av vikten att bevara den ekologiska mångfalden, säger Rick Stathers. 

I Sierra Leone utgör jordbruket omkring 60 procent av BNP, medan det i Singapore endast står för cirka 0,1 procent av BNP. Det innebär att betydelsen av djurens pollinering varierar på ett nationellt plan. Vissa länder har också jordbrukssystem som är mer känsliga för djurens pollinering, medan andra länder än särskilt beroende av en viss gröda, exempelvis kaffe. 

– Vi har ännu inte sett att den minskade bistammen haft någon större inverkan på den globala ekonomin, men med tanke på det ökade behovet av livsmedel kommer bolagen behöva uppmärksamma problemet. Här spelar också investerare en viktig roll för att lyfta frågan med företagen, säger Rick Stathers.