Banbrytande teknik ska lösa energikrisen

Utvecklingen på energimarknaden – med höga elpriser och kapacitetsbrist – visar att omställningen till effektiv och pålitlig förnybar energiproduktion måste hitta nya vägar och gå snabbare. Och här kommer bioenergibolaget Phoenix BioPower in i bilden. Bolagets teknik har bland annat fått Europas största investerar inom förnybar energi, InnoEnergy, att öppna plånboken.

– De höga energipriserna är ett allvarligt problem. Men för oss innebär situationen en möjlighet att snabbare kommersialisera vår teknik som producerar hållbar förnybar energi, berättar Phoenix BioPowers vd Henrik Båge.

Phoenix BioPower genomför en emission med teckningstid 10 – 24 oktober.

Sedan starten 2016 har Phoenix BioPower utvecklat tekniken Biomass Fired Top Cycle (BTC). I korthet handlar det om att biomassan förgasas under högt tryck. Den gas som erhålls används i en gasturbin som driver en generator. Effektiviteten vad gäller elutbytet ökar med nästan det dubbla jämfört med traditionell biokraft. Såväl el till elnätet som värme till exempelvis ett fjärrvärmenät produceras med BTC. Tekniken innebär att dubbelt så mycket el kan produceras från samma mängd biomassa.

– Elproduktionen blir planerbar och kan produceras där, och när, den behövs. Genom att koppla samman anläggningen med befintliga fjärrvärmenät sker produktion nära konsumtion, samtidigt som det minskar överföringsbehovet. Dessutom är den förnybar och hållbar, berättar Båge.

Så här fungerar BTC

Hållbar och förnybar energiproduktion

BTC-anläggningarna är effektiva med halverad bränsleförbrukning jämfört med dagens anläggningar vilket ger 40 procent lägre produktionskostnad. Insatsvaran består av restprodukter från skogen och jordbruket, vilket innebär bolagets anläggning är koldioxidneutral.

I IPCC:s senaste rapporter framgår att det inte räcker att enbart minska utsläppen av koldioxid för att nå klimatmålen. För att klara målen måste det till teknik som tar bort den koldioxid som redan har släppts ut. Bolaget har tillsammans med världens största bolag inom biokraft, Drax Power Station, analyserat bolagets teknik i kombination med teknik för koldioxidinfångning i väldigt stor skala, större än Sveriges största kraftvärmeverk.

– Resultaten från studien visar att BTC-tekniken effektivt kan användas för att fånga koldioxid och här ser vi en mycket stor potential, säger Båge.

Under perioden 12 till 24 oktober håller Phoenix BioPower informationsträffar, både fysiska och digitala. Läs mer och anmäl dig här.

Stort intresse för tekniken

Att Phoenix BioPower utvecklar en intressant teknik råder det ingen som helst tvekan om. InoEnergy, Europas största investerare inom ny energiteknik har gått in som delägare, och Phoenix BioPower har nått flera viktiga milstolpar. Exempelvis har bolaget utfört förbränningsprover med TU Berlin och även ett flertal förstudier med kommersiella aktörer i både Sverige och internationellt. Bolaget har säkrat 38 internationella patent och nu pågår ett intensivt arbete med testanläggningen.

Dessutom har Phoenix BioPower tre pågående ansökningar om patent för nya innovationer inom förgasning, gasturbin och anläggning samt ytterligare ansökningar som är under utveckling.

– Nu arbetar vi med att driftsätta vår första integrerade testanläggning anläggning vid KTH i Stockholm. Målet är att vi ska driftsätta vår första kommersiella anläggning 2029 och vi ligger mycket bra till för att nå det målet, berättar Båge.

Fakta: Phoenix Biopowers BTC-teknik

Bolagets huvudprodukt är BTC-anläggningen (Biomass Fired Top Cycle), en högeffektiv biokraftanläggning för produktion av el, fjärrvärme och även negativa koldioxidutsläpp. Förenklat är BTC-anläggningen en kombination av förgasaren och gasturbinen där båda dessa delsystem utgör egna produkter för alternativa tillämpningar.

BTC-tekniken är:

* Effektiv. Dubblerad elverkningsgrad, eller halverad bränsleförbrukning, jämfört med dagens anläggningar

* Lönsam. Högre lönsamhet eftersom produktionskostnaden är mycket lägre

* Reglerbar. Levererar el när den behövs och när elpriset är högt, i motsats till väderberoende kraft

Läs mer i Phoenix BioPowers memorandum