“Jag har ingen åsikt om när en eventuell nedgång kommer, men risken i marknaden har definitivt ökat”, säger Johan Tjeder, som förvaltar hedgefonden Atlant Multi-Strategy External.

Publicerad 2 maj 2016

Atlant Multi-Strategy External – hedgefonden som stabiliserar din portfölj

Stabiliserar portföljen
Drygt sju år med enorma kvantitativa lättnader har satt sina spår. Priserna på aktier och obligationer har rakat i höjden vilket har lett till ökad fallhöjd. Det är en viktig anledning att som sparare välja att stabilisera sin portfölj med en multistrategifond. Investerarbrevet har intervjuat Johan Tjeder som förvaltar Atlant Multi-Strategy External.

– Den inflation som centralbankerna vill få fram har vi inte sett röken av. Det enda som hittills har hänt är att tillgångspriserna stigit. 
Det säger Johan Tjeder som förvaltar Atlant Multi-Strategy External, en fond som Investerarbrevet tidigare har skrivit om. Det är en hedgefond som över tiden ska stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden faller.
– Tillgångar som aktier och räntor är inte längre prissatta för att ge en långsiktigt hög avkastning. Enklast kan man förstås se det på obligationer där räntorna ofta till och med är negativa – och det är ju den avkastning som en investerare kan räkna med att få, säger Johan Tjeder och fortsätter: 
– Jag har ingen åsikt om när en eventuell nedgång kommer, men risken i marknaden har definitivt ökat. Det bör investerare definitivt ta hänsyn till när de sätter samman sina portföljer. 
Så stabiliseras portföljen 
Ett annat dilemma för investerare är att samvariationen, det vill säga korrelationen, mellan tillgångar ofta ökar i nedgång. Rent konkret innebär det att om till exempel aktier faller är risken stor att så även sker med råvaror och företagsobligationer. 
En portfölj som innehåller tillgångar med hög korrelation kommer därför att få relativt dålig riskspridning. Ett av de tydligaste exemplen på det inträffade under 2008 när investerare skydde allt som andades risk. Resultatet blev att en rad tillgångar, förutom statsobligationer, föll kraftigt. 
– Poängen är att man i en portfölj ska se till att avkastning inte kommer från samma källa, säger Johan Tjeder. 
Atlant Multi-Strategy External är en hedgefond som i sin tur placerar i 15–20 andra europeiska hedgefonder. Dessa fonder har inbördes låg korrelation. Sammantaget sänker det fondens risk, vilket innebär att fonden inte kommer att svänga lika mycket i värde som aktiefonder. 
– Vi söker också efter fonder som inte hämtar sin avkastning från aktie- eller räntemarknaden vilket ska minimera samvariationen med dessa marknader. 
Att fonden lyckas med den uppgiften finns det gott om exempel på. Under januari i år när börserna föll steg fonden med nästan två procent. Källan till fondens avkastning var således inte börsutvecklingen. Istället handlar det om att fonden investerar i en rad hedgefonder som i sin tur använder sig av olika strategier, till exempel trendföljande- (CTA) och makrostrategier. 
– Fonden är framtagen för att vara robust i olika marknadslägen. Eftersom källan till avkastningen varken är aktie- eller räntemarknaden ger den god diversifiering, säger han. 
Alternativa tillgångar skapar riskspridning
Sedan fonden startade i maj 2012 har den avkastat 3,6 procent på årsbasis till låg risk. Mätt som standardavvikelse var risken enbart 3,3 procent. Investerare har mycket att vinna på att ta med alternativa placeringar som Multistrategifonden i portföljen. På så sätt får investeraren en avkastning som är oberoende av börsutvecklingen, långsiktig avkastningspotential samt relativt låg risk.