Atlant Green Tech Metals –  för dig som vill investera i den gröna energiomställningen

Atlant Green Tech Metals är en aktivt förvaltad global aktiefond inom sektorn för så kallat gröna metaller. Särskilt fokus riktas mot bolag som verkar i leverantörsleden för hållbart framställda metaller, mineraler och andra råvaror från primära och sekundära källor, till industrin för hållbar energiframställning, energilagring och elektrifiering.

Rena energikällor, energilagring och batteridrivna fordon kräver mycket mer metaller än vad nuvarande fossildrivna fordon kräver. Som exempel kan nämnas att en elbil behöver cirka tre gånger mer koppar än vad som finns i en bil med förbränningsmotor.

– Efterfrågan på koppar, zink, nickel, silver, kobolt och litium ökar därför samtidigt med allt högre krav på utvinningsmetoder och på den eller vem som är leverantör, säger Mattias Gromark, förvaltare på Atlant Fonder.

Atlant Green Tech Metals investerar i gröna metallers hela livscykel från finansiering, och prospektering till utvinning, förädling, materialutveckling och återvinning.

– I första hand letar vi efter bolag som använder ny teknologi för att förbättra processer för framtagning av material för fossilfri energi och elektrifiering, och därigenom minskar klimatavtrycket, konstaterar Gromark.

Höga krav redan innan restriktioner infördes mot Ryssland.

För att Atlant ska investera i ett bolag måste det även drivas i linje med de restriktioner och hållbarhetskrav som gäller inom EU-taxonomin.

– Vi fokuserar främst på bolag som aktivt deltar i uppbyggnaden av leverantörsled i Europa och Nordamerika, vilka just nu expanderar för att möta den explosiva tillväxten i efterfrågan vi ser framför oss. En högre grad av självförsörjning kommer därmed att gå hand-i-hand med energiomställningen, något som accentuerats med vinterns energikris och Rysslands anfallskrig mot Ukraina menar Mattias.

Fondens geografiska fokus är i huvudsak Europa, Nord- och Sydamerika och i viss mån Afrika och Australien

Ingen exponering mot Ryssland

Atlant Fonder har ingen exponering mot den ryska eller ukrainska börsen eller finansmarknaderna. Händelser i konflikten påverkar därför inte värdet i fonderna direkt utan endast genom de följdeffekter som konflikten ger alla övriga aktörer på de marknader vi agerar.

Atlant Fonders strategi är intakt

Atlant Fonder arbetar fortsatt med strategin att vara köpare när andra är stressade säljare. Våra absolutavkastande fonder och räntefonder har en stor andel kontanter som vi använder för att köpa värdepapper som vi tycker ser billiga ut i tider med stora marknadsrörelser. Detta har hittills i år inneburit att underliggande förräntningstakt i fonderna är högre nu än vid inledningen av 2022.

Läs mer på atlantfonder.se

Atlant Fonder AB är ett fristående fondbolag grundat 2006 som driver aktiv förvaltning av alternativa investeringsfonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget har nio medarbetare med kontor i Lund, Stockholm och Sälen.

Atlant Green Tech Metals  är en global aktiefond inom sektorn för så kallat gröna metaller. Särskilt fokus riktas mot bolag som verkar i leverantörsleden för hållbart framställda metaller, mineraler och andra råvaror från primära och sekundära källor, till industrin för hållbar energiframställning, energilagring och elektrifiering.