Publicerad 31 maj 2021

Atlant Fonder: ”Att minimera risk ligger i vårt DNA”


Med sina marknadsneutrala och absolutavkastande fonder har Atlant Fonder lyckats med det som många fondbolag försöker; att leverera god avkastning till låg risk. Här berättar fondbolagets vd Michael Ekelund om receptet bakom förvaltningen och om bolagets två nya fonder. 


När börsen stiger hoppar många på tåget. Och precis det har skett enligt Fondbolagens förening vars statistik visar att nästan alla nya investeringar i fonder den senaste tiden har skett i aktiefonder. Samtidigt har företagsobligations- och hedgefonder sett utflöden. 

Men Atlant Fonder – som med sina absolutavkastande fonder faller under kategorin hedgefonder – har sett det motsatta, inflödena har ökat. 

– Vi har funnits länge och kan visa upp ett bra track record. Till exempel har vår marknadsneutrala fond Atlant Opportunity levererat bra avkastning till låg risk, konstaterar Atlant Fonders vd Michael Ekelund. 


Atlant Opportunity är en av Placeras favoriter


Atlant Opportunity – fonden som håller vad den lovar

Opportunity startade 2016 med målet att leverera en snittavkastning på 5 procent över den riskfria räntan till låg risk. Sedan dess har den stigit med 34,2 procent (210527), vilket innebär en årlig snittavkastning på 5,7 procent till en risk som endast är cirka en fjärdedel av den risk som Stockholmsbörsen har. 

– Att minimera risker ligger i vårt DNA. Men det stora värdet är vad vi sedan gör och vi vill alltid kunna agera köpare när andra är stressade och säljer, berättar Ekelund. 

Att minska risken – kapitalbevarande strategier – handlar enligt Ekelund om att bland annat uppnå en stabil utveckling, låg volatilitet och ha en låg korrelation, samvariation, med traditionella tillgångsslag som aktier och räntor. Aktieindexoptioner och ränteterminer är verktyg för att uppnå detta. 

Säljoptioner mot aktieindex är det som Atlant har identifierat som det billigaste skyddet vid större marknadskorrektioner. Ränteterminer kan användas för att skydda kapitalet mot ränterisken i portföljen, men kan även stiga i värde och skapa avkastning när långräntor går upp.

– Varje dag genomförs scenarioanalyser för att se hur vi klarar av olika storlekar på nedgångar. Sedan anpassas fonderna till rätt risk, säger han. 

Hög riskjusterad avkastning

För att kunna köpa när andra måste sälja håller till exempel Atlant Opportunity en stor kassa. När proppen gick ur kreditmarknaden i mars/ april 2020 agerade Atlant köpare när andra tvingades sälja för att bland annat möta utflöden ur sina fonder. 

– Vi gjorde många riktigt bra affärer och när nästa nedgång kommer så står vi åter redo, säger Ekelund. 

En högräntefond och en aktiefond

I mars startade Atlant sin första räntefond, Atlant Högräntefond. Det är en företagsobligationsfond med nordiskt fokus med en målavkastning på 4-5 procent. Fonden beräknas hamna i riskklass 3 av 7. Stort fokus ligger på att hantera risker.

– Precis som alltid vill vi kunna köpa när marknaden är dålig, inte sälja. Det har varit en viktig framgångsfaktor och vi är övertygade om att så kommer att vara fallet även framöver, berättar Ekelund. 

Inom en snar framtid kommer bolaget även att lansera aktiefonden Atlant Future. Fonden kommer att investera i 20 – 50 bolag inom tre kategorier: economic/social impact, hälsa och greentech. Även här kommer förvaltarna att använda terminer/optioner för att hantera likviditeten. 

– Vi ska investera i bolag som hjälper till att skapa en bättre framtid. För att visa hur vi arbetar kommer vi löpande att släppa rapporter som mäter portföljbolagens faktiska påverkan, avslutar Ekelund. Fakta: Atlants strategi för hög riskjusterad avkastning. 

• Absolutavkastande  = Aktiv förvaltare med mål är att skapa en stabil och positiv avkastning oavsett börsutvecklingen 
• Marknadsneutralt = Eftersträvar en låg samvariation med aktiemarknaden och räntemarknaden. OBS! Ingen Long/Short exponering eller blankning.  Här skiljer vi oss mot liknande hedgefonder
• Kapitalbevarande = Fokus på riskminimering och förlusthantering 
• Stabilitet = Vi strävar efter en hög andel positiva avkastningsmånaderDenna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.