Atlant Green Tech Metals investerar i den hållbara framtiden

Atlant Green Tech Metals erbjuder fondspararen en portfölj av framgångsrika bolag vars produkter och tjänster bidrar till att uppnå globala mål för hållbar utveckling. Genom att enbart placera i bolag som följer EU:s och FN:s regler och målsättningar hjälper Atlant Green Tech Metals till i den pågående omställningen mot hållbar energi och bekämpning av klimatförändringar.

Allt fler fondsparare söker efter investeringar och exponering mot ett framtida hållbart samhälle. Atlant Green Tech Metals är, genom att investera i underleverantörer mot den europeiska och nordamerikanska marknaden för Clean Tech, i allt ifrån material via förädling till recycling, ett av den svenska fondmarknadens få alternativ med en aktiv förvaltning.

– Vi ser stadigt att utvecklingen går framåt i hela värdekedjan samtidigt som efterfrågan på de metaller och mineraler som krävs för omställningen till en mer fossilfri framtid ökar. Mig veterligen är vi i princip ensamma om en fokuserad förvaltning på så kallade gröna metaller, säger Mattias Gromark, förvaltare på Atlant Fonder.

Atlant Green Tech Metals investerar främst i bolag som använder ny teknologi för att förbättra processer för framtagning av material för fossilfri energi och elektrifiering. Särskilt fokus riktas mot bolag som verkar i leverantörsleden för hållbart framställda metaller, mineraler och andra råvaror Metallerna kan vara koppar, zink, nickel, silver, kobolt, uran, litium med flera.

Historiskt har Kina stått för en väldigt stor del av komponenttillverkningen till Clean Tech. Detta har dok inte varit helt oproblematiskt, inte minst ur miljöperspektiv. Sedan en tid har det dock skett ett trendbrott. En ökande del av tillverkningen har börjat flytta till Europa och USA, något som Mattias Gromark ser som väldigt positivt.

EU har legat i framkant när det gäller att lagstadga om målen i enlighet med Parisavtalet för att nå noll utsläpp av växthusgaser 2050. Enorma mängder kapital har öronmärkts och börjar nu sättas i arbete.

– Att vara beroende av ett fåtal marknader och leverantörer är problematiskt. Så trenden med ett minskat beroende av Kina gynnar närproducerat. För oss som investerare leder det till fler och bättre möjligheter vilket ger en ökad trygghet, både vad gäller transparens och minskade säkerhetspolitiska risker, säger Mattias Gromark.

Samtidigt har det skett en konsolidering i branschen, något som Mattias Gromark tror kommer att fortsätta och även ser som klart positivt. Det gynnar omställningen, men är naturligtvis positivt för oss som investerat i de bolag som deltar. Något givit tydliga avtryck i förvaltningen.

– I oktober 2021 köptes Neo Lithium av Zijin Mining Group för ca 737 miljoner USD, följt av Lundin Minings köp av Josemaria Resources för ca 485 miljoner USD i december samma år. Under 2022 gick Cameco ihop med Brookfield Renewables i ett strategiskt partnerskap för att köpa 49 procent av Westinghouse, en affär värd 2,2 mdr USD. Detta är några exempel på bolag som vi ägt vid förvärvstillfällena och som därmed gynnat vår förvaltning, säger Mattias Gromark.

Investera i Atlant Green Tech Metals här Green Tech Metals (atlantfonder.se)

Om Atlant Fonder

Atlant Fonder AB är ett fristående fondbolag grundat 2006 som driver aktiv förvaltning av alternativa investeringsfonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget, med kontor i Lund, Stockholm och Sälen har 10 medarbetar vilka i dag förvaltar cirka 8 mdr SEK.

Ingen av Atlant Fonder ha exponering mot den ryska eller ukrainska börsen eller dess finansmarknader.

Läs mer om Atlant Fonder här  Atlant Fonder AB – Sveriges bredaste utbud av Hedgefonder