“När dollarn försvagas kommer kapitalet troligen tillbaka. Och då kommer det att gå snabbt”, säger Raymond Chan.

Publicerad 1 apr 2016

Asien: När dollarn försvagas stiger börserna

Lågt värderad marknad
Den asiatiska marknaden är lågt värderad och många väntar på en signal som är början på en börsuppgång.
– När dollarn börjar försvagas blir det troligen startskottet för en bra börsutveckling i Asien, säger Asienexperten Raymond Chan på AllianzGI.

Det berättar Raymond Chan, chief investment officer equity för Asia Pacific hos Allianz Global Investors. Tillväxtmarknader, även de i Asien, har haft en motig börsutveckling. Många investerare har sålt innehav och är nu underviktade regionen. Dollarförstärkningen är en viktig förklaring till kapitalutflödet och den mediokra börsutvecklingen. 
– När dollarn försvagas kommer kapitalet troligen tillbaka. Och då kommer det att gå snabbt, säger Raymond Chan och fortsätter: 
– När det sker vet jag inte, men att så kommer att ske är jag övertygad om. 
Som diagrammet nedan visar skiftar värderingarna mellan de asiatiska länderna. Men regionen som helhet, exklusive Japan, är lågt värderad. När det gäller Asiens gigant, Kina, lägger många alltför stor vikt vid att analysera landets BNP-siffor. 
– Det är meningslöst att fokusera på Kinas BNP-statistik. Denna statistik säger inget som helst om det som är viktigt, säger Raymond Chan. 
Det Raymond Chan främst syftar på är att denna statistik inte visar hur det går med Kinas omställning till att skapa en modern ekonomi som inte vilar på export av varor med relativt lågt förädlingsvärde. Delar av den ”gamla ekonomin”, som fortfarande är stor, krymper. Och det ger genomslag i BNP-statistiken. Däremot växer stora delar av den nya ekonomin kraftigt, till exempel den inhemska tjänstesektorn. Inom tillverkningsindustrin sker ett skifte mot produkter med högre förädlingsvärde.
– Men det har ännu inte gett utslag i den samlade BNP-statistiken. Som investerare är det därför viktigt att bryta ned tillväxten i olika segment, säger han. 
Skulder oroar
Det som främst oroar Raymond Chan är landets samlade skulder som uppgår till nästan 220 procent av BNP. Han ser två huvudscenarier framför sig. Antingen går landet samma öde till mötes som Japan med stora skulder och låg tillväxt. Eller så tar Kina tag i problemet och genomför reformer. 
– Troligen blir det ett mellanting mellan dessa två. Jag tror att Kina kommer att ta tag i problemet, men det kommer att ta tid, säger han. 
Reformer för 3 miljarder människor
Det som gör att Raymond Chan ser mycket positivt på Asien är djupgående politiska reformer som berör omkring 3 miljarder människor i länder som Kina, Indien och Indonesien. 
Kina är i full färd med att reformera sina finansiella marknader och sociala reformer pågår. Exempel på det senare är att landsbygdsbefolkningen ska få flytta till städer och få tillgång till samma sociala skyddsnät som andra har. Dessutom pågår ett omfattande antikorruptionsarbete och stora statsägda företag reformeras. 
I augusti devalverade Kina sin valuta. Sedan dess har marknaden oroat sig för ett valutakrig. 
– Det ligger inte i Kinas intresse och vi kommer inte att få se ett valutakrig. Om ett år kommer ingen att prata om ett eventuellt kinesiskt valutakrig. 
Indien är ett annat land där reformer pågår. Premiärminister Narendra Modi har genomfört reformer som att öppna för utländska direktinvesteringar i branscher som tidigare varit stängda. I världens fjärde folkrikaste land, Indonesien, har president Joko Widodo ökat investeringar i infrastruktur och minskat på subventioner till fossila bränslen. 
– I Kina, Indien och Indonesien bor omkring 3 miljarder människor. Tror man att några av alla reformer som är på gång kommer att genomföras är potentialen för investerare mycket bra, säger Raymond Chan. 
  • Fakta: Allianz Global Investors
  • Allianz Global Investors har ett flertal fonder inriktade mot Asien, t ex: 
  • Kinafonden, Emerging Asia, Asia Small Cap. Fondutbudet kan du ser här