Publicerad 3 apr 2017

Är Kina den nya globala ledaren?

Nu förkastar Kina protektionism
I spåren av Donald Trumps “America First”-politik och en ökad nationalism har Kina framträtt som en otippad förordare av globalisering. Men förslagen om att landet kan ersätta USA och bli globalt dominerande är inne på fel spår.

Fredag 27 januari blev Xi Jinping den första kinesiske presidenten som talat inför World Economic Forum (WEF) i Davos, Schweiz. Han lanserade ett robust försvar för globalisering, riktat mot dess kritiker. Samtidigt som han medgav att globaliseringen medfört politiska utmaningar, förkastade han protektionism som en återvändsgränd. Målet för Xi Jinpings tal var tydligt: Donald Trump. 
Talet fick många att argumentera för att Kina håller på att försöka manövrera för att ersätta USA som världens dominerande ekonomiska och politiska maktfaktor. Kina har redan tagit ett allt mer framträdande roll på områden som handel, utveckling och förnybar energi. Men att prata om en ny era av kinesisk global dominans och samtidig nedgång för USA ser ut att komma för tidigt.     
One belt, one road
Kina utmanar USA:s traditionellt ledande roll i finansiering av utveckling (development finance) och underlättar mer effektiv handel i Asien. I januari 2016 lanserade landet Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), som av många ses som en rival till den USA-ledde Världsbanken. Kina har också pressat vidare med två andra infrastrukturinitiativ, kända som “One Belt One Road” och “Maritime Silk Road”. Den tidigare omfattar hela Centralasien och den senare Sydostasien. Kina förväntar sig att den årliga handeln längs med One Belt One Road linjer kommer att överstiga 2,5 biljoner dollar år 2026.
Kinas icke-finansiella direktinvesteringar i utlandet ökade med 54 procent under de första nio månaderna 2016, till 134 miljarder dollar, att jämföra med 121 miljarder dollar föregående år. År 2015 var första gången Kinas direktinvesteringar i utlandet (overseas direct investment, ODI) översteg utländska direktinvesteringar i Kina. 
Will Ballard, som är Head of Emerging Markets and Asia Pacific Equities på Aviva Investors, bedömer att initiativ som ODI och AIIB främjar utveckling: 
– Kinas ODI har ökat dramatiskt. ODI kan betraktas som en startpunkt för hur Kina ökar sin inblandning i den globala ekonomin. Investeringar fokuseras på utvecklingsländer; till exempel att sätta upp gemensamma produktionsanläggningar. Det är en stor förändring jämfört med vad man såg för ett år sedan, säger Will Ballard. 
 
Världsherravälde?
Samtidigt som Kina har förmånen av stigande slagkraft på särskilda områden är landet dock långt från att vara en hegemoni, ens i sin egen region. 
Kina har ännu mindre intresse än Donald Trump av att påverka det politiska utfallet i avlägsna hörn av världen, vilket är en skillnad jämfört med Ryssland som är ekonomiskt svagare än Kina men mer ambitiöst I geopolitiska termer. 
Dessutom är Kina fortfarande ett utvecklingsland, men hunger för råmaterial åt sin växande ekonomi. Det innebär att Kina kommer att fortsätta att prioritera handel med tillväxtekonomier som kan tillhandahålla dessa resurser, snarare än försöka öka sitt inflytande vid det diplomatiska huvudbordet. 
I detta stadie av sin ekonomiska utveckling är Kina fokuserat på inhemska frågor som sysselsättning, infrastruktur och mat-säkerhet för sina nära 1,4 miljarder människor. Kinas närvaro i Afrika och Sydamerika är ett sätt att nå dessa mål. Landet kommer att fortsätta att fokusera på att utöka sitt regionala inflytande i Asien genom AIIB, silkesvägsinitiativet och RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Men Xi Jinpings självsäkra och statsmannalika framträdande i Davos talar för att Kinas väg mot maktövertag endast är en fråga om tid. 
 
  • Riskinformation
  • När inte annat framgår är källan till all information angiven ovan Aviva Investors Global Services Limited (“Aviva Investors”) och tidpunkten 20 mars 2017. Denna kommentar är inte en investeringsrekommendation och ska inte betraktas som en sådan. Den ska inte heller betraktas som att den ger någon garanti om avkastning från en investering som hanteras av Aviva Investors, och inte heller som råd av något som helst slag. Historisk utveckling ger ingen indikation om framtida avkastning. Värdet av en investering såväl som intäkterna från den kan gå ner såväl som upp. Det är inte heller säkert att en investerare får tillbaka det ursprungligen investerade beloppet.
  • Issued by Aviva Investors Global Services Limited, registered in England No. 1151805. Registered Office: St Helens, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. 
  • RA17/0392/30062017