Marcel Boekhoorn, huvudägare till det holländska private equity-bolaget Ramphastos Investments.

Publicerad 1 sep 2015

Ansett internationellt private equity-bolag investerar i Cognosec


Det internationella cybersäkerhetsföretaget Cognosec ska inom kort noteras på First North. Bolaget kan numera inkludera det mycket ansedda holländska private equity-bolaget Ramphastos Investments bland sina aktieägare. Bolaget har beslutat att investera minst 1 miljon euro i bolaget i samband med noteringen.

– Cognosec verkar på en mycket intressant marknad med hög tillväxt under lång tid framöver. Dessutom visar våra analyser att bolaget har positionerat sig i rätt branscher och marknader. Dessutom kommer bolagets notering att underlätta den fortsatta expansionen, säger Marcel Boekhoorn, huvudägare till det holländska private equity-bolaget Ramphastos Investments. 

Ramphastos Investments har genomfört flera framgångsrika exits, till exempel i Telfort, Bakker Bart, Cocachoc, MotipDupli, Novaxess och Sim Industries. Marcel Boekhoorn anser att Cognosecs notering kommer att underlätta bolagets expansion. 

– Vi välkomnar Ramphastos investering. Noteringen medför att Cognosec kan attrahera ännu fler kompetenta medarbetare. Det är i sin tur viktigt för att säkerställa vår internationella expansion, säger Kobus Paulsen, styrelseordförande i Cognosec.  

Abonnemangsliknande intäkter

Cognosec är ett fullserviceföretag inom cybersäkerhet. Bolagets kompetens sträcker sig från intrångstestning till att skapa, implementera och underhålla cybersäkerhetssystem. Kärnan i bolagets affärsmodell är att på global basis erbjuda företag och organisationer kompletta lösningar kring cybersäkerhet.

Bolaget har abonnemangsliknande intäkter från licensbaserad försäljning och från kvalificerade rådgivningstjänster. Avtalen spänner ofta över lång tid, vilket innebär stabil intjäning från flera olika intäktskällor. 

Bolagets största marknader är de engelskspråkiga delarna av södra Afrika, Mellanöstern och Europa. I framför allt Afrika och Mellanöstern utvecklas den mobila bank- och betalningssektorn mycket snabbt. 

– Tillväxten uppgår till omkring 20 procent. Vi planerar att komplettera vår organiska tillväxt med förvärv i Afrika, Mellanöstern och Skandinavien, säger Kobus Paulsen. 

– Vi ökar både lönsamheten och omsättningen. Noteringen på Nasdaq First North säkerställer vår fortsatta tillväxt, säger Kobus Paulsen. 

Under första halvåret 2015 ökade Cognosecs omsättning till nästan 6,4 miljoner euro med ett rörelseresultat på 0,69 miljoner euro.