Publicerad 1 jul 2016

Analys: Vägen till Brexit och vart den leder vidare

Sociala spänningar bakom Brexit
I en skarp analys har Schroders ESG-team analyserat de sociala faktorerna som medförde att britterna röstade för att lämna EU. Analytikerna slår hål på myten om att det främst handlade om motstånd mot invandring och byråkrati. Istället handlar det om ifrågasättande av det ekonomiska och politiska systemet.

– Brexitrösterna reflekterar ökade sociala spänningar som i sin tur beror på ökad ojämlikhet, avtagande inkomstökningar och sämre villkor på arbetsmarknaden, säger Andrew Howard, Head of Sustainable Research, ESG, på Schroders och fortsätter: 
– Dessutom finns ett stort missnöje med det politiska system som har lett till dessa försämringar. 
Andrew Howard slår fast att denna trend inte bara återspeglas i Europa utan även i till exempel den amerikanska presidentvalsrörelsen som nu pågår och i de demonstrationer som tidigare ägde rum i Hongkong. Med andra ord är frågan inte lokal utan global. 
Andrew Howard anser att spänningarna kommer att öka och att dessa kan leda till fler politiska överraskningar. I sin analys fokuserar han på tre viktiga faktorer som har eldat på de rådande spänningarna och hur de framöver kan påverka näringslivet och investerarna. 
1. Mer protektionism
Under flera årtionden har globalisering varit ett dominerande, och framgångsrikt, politiskt tema. Det har visat sig på flera plan. Till exempel har den globala handeln ökat kraftigt vilket även är fallet med den internationella migrationen och direktinvesteringar. Men det ökade globala välståndet har även en baksida. 
– Medan globala inkomster har ökat och ojämlikheten mellan länder minskat så har det motsatta skett inom de flesta länderna. Det har resulterat i ökade spänningar inom länder och många ser globaliseringen som roten till deras problem. Därför vill de genomföra åtgärder som skyddar dem, säger Andrew Howard och fortsätter:
– Även om det är mycket tveksamt att protektionism är lösningen så kommer trycket på politikerna att försöka att öka. 
Även företag bör ta fram en strategi för hur de ska hantera protektionistiska strömningar. Enligt Andrew Howard har de mest framgångsrika globala företagen en lokal strategi. 
2. Mer politisk och social instabilitet
Många människor känner sig desillusionerade och söker efter politiska alternativ till dagens situation. Förändring har blivit ett mer attraktivt val än status quo. Denna utveckling är inte begränsat till vare sig till höger eller vänster på den politiska skalan. Rörelser som Occupy, som protesterar mot social och ekonomisk ojämlikhet, får rubriker. Dessutom har andelen som röstar i valen ökat på senare år. En trend är att mittenpartierna tappar röster till förmån för mindre partier, kanske som en följd av en önskan att hitta en universallösning på problemen. 
– Men förhoppningar om en universallösning kan flyttas från ett parti till ett annat, vilket kan skapa politisk turbulens. 
3. Ökat tryck för bättre villkor för arbetare och bättre sociala förmåner 
En stor del av missnöjet grundar sig på att många inte fått dra fördel av globaliseringen och den ekonomiska tillväxten under de senaste decennierna. Medianinkomsterna i USA har inte ökat sedan mitten av 90-talet. Sedan finanskrisen har den genomsnittliga arbetaren i OECD-länderna fått se sin levnadsstandard minska med 5-10 procent. 
Samtidigt har de som har finansiella tillgångar fått se värdet på dess stiga. Och media rapporterar om generösa avtal till VD:ar och enorma företagsvinster. 
– Under flera decennier har företagens vinster som andel av BNP ökat, vilket speglar de minskande utbetalningarna till arbetare. Vi tror att pendeln kommer att svänga till förmån för arbetare framöver, säger Andrew Howard. 
Företag bör också vara medvetna om denna utveckling, enligt Andrew Howard. Och ett bra sätt är att säkerställa framför allt medarbetarna har adekvata löner och anställningsvillkor. 
Läs hela artikeln här.