Publicerad 30 apr 2015

Analys: Dolda värden i Latvian Forest


Det svenska bolaget Latvian Forest, noterat på Aktietorget, investerar i lettiska skogsfastigheter. Analyst Group har analyserat bolaget, en analys som visar att det finns dolda världen i Latvian Forest som till viss del synliggjorts sedan bolaget gick över till redovisningsstandarden IFRS.

Finanskrisen, som drabbade även Lettland hårt, var startskottet för Latvian Forest. 

– Det hela började med att företagets nuvarande ordförande, Jan Edvard ”Ted” Alvenius gjorde en del privata skogsinvesteringar i landet. När finanskrisen bröt ut såg vi en unik möjlighet att köpa skog till attraktiva priser och bestämde oss att göra detta i större skala, berättar Latvian Forests vd Fredrik Zetterström.

Fredrik och Ted beslutade sig för att bolagisera verksamheten under 2009 och företaget Latvian Forest noterades på Aktietorget under 2012. Målet var att bygga en kostnadseffektiv organisation med en stark lokal förankring. Nya investeringar skulle primärt finansieras genom att ta in pengar från marknaden via nyemissioner. 

Sedan starten har bolaget genomfört ett antal nyemissioner. I dag uppgår innehaven till cirka 7 500 hektar, primärt bestående av skog- och jordbruksmark. Enligt Fredrik Zetterström har bolaget unika förutsättningar att göra bra affärer i landet.

– Vi har ett starkt lokalt nätverk som vi byggt upp under många år i landet. Latvian Forest ses snarare som en lokal aktör idag än som en utländsk investerare. Därför har vi många gånger ett bättre förhandlingsutrymme än andra utländska aktörer. Många fastighetsägare tar också direktkontakt med oss när de vill sälja, vilket oss ett försprång, säger Fredrik Zetterström. 

Lågt värderad lettisk skog

Den lettiska skogen är mycket billigare än i många andra europeiska länder. Samtidigt kan slutprodukten, timmer, säljas till i stort sett samma marknadspris.

– Vad som idag kostar 1 krona i Sverige kostar 20 öre i Lettland. Slutprodukten får man dock i många fall lika mycket betalt för här som där. Vår ambition är därför att köpa så mycket skog som möjligt eftersom vi är övertygade om att lettiska priser på sikt kommer att konvergera mot omvärldens, säger Fredrik Zetterström.

Nya redovisningsprinciper visar på övervärden

Inför bokslutskommunikén 2014 antog Latvian Forest nya redovisningsprinciper och tillämpar numer IFRS. Detta medför att man i balansräkningen kan visa ett uppskattat verkligt värde på bolagets tillgångar som även tar hänsyn till skogens tillväxt i stället för att som tidigare endast bokföra dem till historiskt anskaffningsvärde. De nya principerna visar på en mycket positiv utveckling för bolagets tillgångar, enligt Fredrik Zetterström. 

– Balansomslutningen gick från 10 miljoner till 16 miljoner euro sedan vi bytte till IFRS. Det visar på att det tidigare funnits dolda värden i verksamheten. Eget kapital uppgår för närvarande till 1,05 euro per aktie vilket motsvarar cirka 9,9 kronor per aktie, säger han. 

Stor uppsida enligt analys

Enligt en analys från Analyst Group är det just de dolda värdena, i kombination med nyligen genomförda stora aktieköp, som talar för en uppvärdering av aktien. Om dessutom priserna på lettisk skog fortsätter uppåt, och över en 10-årsperiod börjar närma sig en svensk värdering, är uppsidan avsevärd enligt analysbolaget.

Fredrik Zetterström vill inte kommentera aktiekursen men betonar att det finns stor långsiktig potential. 

– Tror man på skog som en långsiktigt attraktiv och trygg investering är priserna i dag mycket attraktiva i Lettland. Vi fortsätter oförtrutet att leta intressanta skogsfastigheter och större bestånd i regionen, säger han.

Överdrivna risker

Enligt Fredrik Zetterström är det viktigt att vara ödmjuk när man gör affärer i Lettland. Men han anser att riskerna inte ska överdrivas. Till exempel påverkas landet i mindre utsträckning än vad man kan tro av oron kring Ryssland och Ukraina.

– Lettland är ett bra land att göra affärer i. Landet är medlem i EU och Nato och har, tvärtemot vad många tycks tro, inga överdrivet stora problem med korruption, säger Fredrik Zetterström och fortsätter:

– Lettland är inte heller så beroende av utvecklingen i Ryssland. Den ryska bojkotten av jordbruksprodukter från EU i samband med krisen i Ukraina fick visserligen effekter men ändå begränsade sådana. Den enda kritiska länken till Ryssland är egentligen beroendet av den ryska gasen, avslutar Fredrik Zetterström.

  • Fakta: Sammanfattning analys
  • 1. Övergång till IFRS visar på tidigare dolda världen i balansräkningen.
  • 2. Dagens riskpremie är för hög, med tanke på att Lettland är ett EU-land med bl.a. ett väl fungerade rättssystem.
  • 3. Aktien har en teoretisk uppsida på drygt 250% givet att skogs- och markfastigheter värderas i nivå med svensk skog. 
  • Läs Analyst Groups analys av Latvian Forest här