Publicerad 4 feb 2014

Amundi: SRI ger lika bra avkastning men lägre eventrisk


Tidigare handlade SRI eller hållbara investeringar främst om exkludering av ”dåliga” bolag eller att investera inom miljövänliga branscher med blandat resultat som följd. Men den franska kapitalförvaltaren Amundi, som är ett av de ledande företagen inom området med 65 miljarder euro under SRI-mandat, har mer än tio års historik som visar att deras SRI-modell med positiv screening och styrelsepåverkan ger lika bra avkastning som en vanlig investering samtidigt som risken för obehagliga händelser minskar.

Om du valde mellan två investeringar som ger lika hög
förväntad avkastning men med skillnaden att den ena bidrar till att främja
mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor och en hållbar miljö, vilken
skulle du välja? Frågan kanske låter retorisk, men inte för kapitalförvaltaren
Amundi som går i bräschen för hållbara investeringar. De har dessutom mer än 10
års historik som visar att deras SRI-portföljer inte är sämre än ”vanliga”
investeringar.

– Vårt erbjudande har utvecklats löpande, och vi kan nu
erbjuda dessa lösningar inom samtliga regioner och tillgångsslag, säger Antoine
Sorange som är chef över Amundis SRI-analysavdelning vars modeller appliceras
på mer än 65 miljarder euro under förvaltning.

– Dessutom minimeras eventrisken inom dessa områden då vi
väljer ut de bästa bolagen och samarbetar med deras styrelser.

Viktigt att visa på konkreta resultat

I slutet av januari anordnade Amundi ett event i Stockholm med föreläsningar
kring SRI och avkastning tillsammans med analysföretaget Factset under parollen
”SRI: Why take the risk?”. Och om man får tro de medverkande går det att vända
på denna titel och snarare begrunda varför man bör ta risken att inte investera
hållbart och därmed utsätta sig för ökad eventrisk. Steven Greiner, som är
ansvarig för Factsets forskning inom risk med både en doktorstitel och mer än
20 års erfarenhet bakom sig, menar att frågan huruvida det går att uppnå
attraktiv avkastning med SRI-investeringar redan är avgjord.

– En av de saker som jag tycker är viktig att poängtera är
att det snarast är en urban legend idag att avkastningen skulle bli lidande av
att begränsa investeringsmöjligheterna genom SRI-investering. Historiken visar
att avkastningen finns där. 

Steven Greiner menar även att ett ökat fokus på hållbarhet
och SRI-frågor inom företagen är en naturlig utveckling som bottnar i en
efterfrågan från både konsumenter och investerare.

– Marknaden kräver att företagen och deras styrelser blir
allt bättre på att ta ansvar och vara goda företagsmedborgare.

Norden långt framme i utvecklingen
Enligt Amundi varierar det kraftigt mellan olika regioner hur långt man har
kommit inom hållbara investeringar. Länder som Kanada och Australien ligger
långt framme då de har en tradition av att arbeta med begränsade
investeringsuniversum på grund av regler som tvingat investerare att fokusera
på inhemska bolag, men även Norden och Sverige ligger bra till.

– I början arbetade man mest med exkludering i Sverige, men
nuförtiden handlar det även om att påverka företagen man investerar i, säger Antoine
Sorange.

Riktig påverkan vs greenwashing
Just att påverka de företag som man investerar anser Amundi vara ett viktigt
område då företag som ligger långt framme inom hållbarhetsfrågor ofta visar sig
vara bra på att styra företaget även inom andra områden. Men går det att se
konkreta resultat från denna påverkande verksamhet?

– För tio år sedan var företagen inte så intresserade att
diskutera med oss, men nu söker de istället upp oss för att bli bättre på att
hantera dessa viktiga frågor. Det gäller dock att inte fokusera på de som bara
vill frisera sin image, så kallad ”greenwashing”. För att visa vilken
förändring som inträffat i våra portföljbolag har vi nu sammanställt en rapport
och om ett år kommer vi att kunna följa upp resultaten i form av konkreta
siffror. Det kommer givetvis att bli mycket intressant att kunna vara konkreta
även inom denna aspekt av vår SRI-förvaltning, avslutar Antoine Sorange.