Publicerad 27 mar 2019

Alternativ till aktier: Låna ut till fastighetsbolag

Fastighetsinvesteringar med god ränta
När osäkerheten på aktiemarknaden ökar så ökar också efterfrågan på alternativa tillgångsslag som fastigheter. Den utvecklingen har Tessin – som har Nordens största plattform för privatlån till fastighetsbranschen – definitivt märkt av. Lånen har i snitt gett investerarna en avkastning på drygt 8 procent.

Att bestämma risknivån på din sparportfölj är viktigt. Ett sätt att sprida risken är att komplettera aktier och fonder med defensiva investeringar som inte påverkas av börsens svängningar.

– På Tessin kan privata sparare få hög avkastning genom att investera i säkerställda fastighetslån. Vi har skapat en innovativ marknadsplats för investerare och fastighetsutvecklare i behov av kapital, säger Jonas Björkman, vd på Tessin.

På bara några år har Tessin vuxit till Nordens största investeringsplattform för fastigheter och har fler än 44 000 medlemmar som tillsammans har investerat över en miljard kronor i svenska fastighetsprojekt.Se aktiva investeringsmöjligheter här 

Säkerställda lån ska bli en naturlig del

Tessins grundades 2014 när bostadsmarknaden var som hetast. Från början erbjöd plattformen privata investerare möjligheten att bli delägare i fastighetsutvecklingsbolag via preferensaktier. I takt med att marknaden förändrades utvecklades Tessins modell och sedan 2017 erbjuds enbart säkerställda lån via plattformen, lån som backas upp av exempelvis borgen eller fastighetspant.

– Vår vision är att säkerställda lån ska bli en naturlig del av privata investerares diversifieringsstrategi. Lånen har i snitt haft en avkastning på 8,21 procent och bara förra året investerades drygt 450 miljoner kronor i säkerställda fastighetslån via vår plattform, konstaterar Jonas Björkman.   

Läs mer om historisk avkastning på Tessin här

Diversifiering mellan tillgångsslag
Det senaste årets börsoro har lett till en större efterfrågan på investeringar som inte korrelerar med börsindex. Genom att investera i fastighetslån får du en motvikt till dina börsinvesteringar, en investering som ger avkastning även om börsen går ned.

Fastighetsmarknaden omfattar mycket mer än bara nyproducerade bostadsrätter i storstadsregionerna. Här finns allt från hyresrätter, industrilokaler och samhällsfastigheter till byggnader som konverteras, förädlas eller renoveras.

– Det finns fortfarande ett stort kapitalbehov över hela branschen och när börsen svajar ser vi att trycket från investerarsidan ökar rejält på plattformen, säger Jonas Björkman.

Sedan januari har Tessin rest 148 miljoner kronor i kapital och finansierat 15 projekt, varav majoriteten fulltecknats på bara några få dagar.

– Genom att erbjuda innovativa finansieringslösningar utmanar vi en traditionell industri som tidigare har ägts av banken, säger Jonas Björkman.

Risker med säkerställda lån
Investeringar innebär alltid risktagande. När du investerar via Tessins plattform handlar det om risken för kreditförluster, en risk som traditionellt har tagits av banken. Som investerare på Tessin tar du som privatperson över bankens roll.– Vår rekommendation är att aldrig investera mer kapital än vad du har råd att förlora. Att investera i säkerställda lån har visat sig vara ett framgångsrik erbjudande där du som investerare kan ta över bankens roll.  Historiskt sett har de säkerställda lånen haft en låg kreditförlust på 2,7 procent räknat på antalet avslutade projekt, berättar Jonas Björkman. Eftersom lånen är säkerställda finns möjligheten att återfå hela eller delar av det investerade beloppet även om en fastighetsutvecklare skulle hamna på obestånd. Det har en positiv effekt på den genomsnittliga avkastningen som hittills har varit väldigt hög, enligt Jonas Björkman.Varje vecka publiceras nya projekt på plattformen. Genom att skapa  ett konto på Tessin.com blir du uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Fakta:  Intresserad av att investera i fastigheter i Sverige? 

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 44 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än en miljard i kapital fördelat på över 100 projekt. 

Det är enkelt att komma igång att investera. Skapa ett konto på Tessin.com för att ta del av nya investeringsmöjligheter och nyheter inom fastighetsbranschen! 

Skapa ett konto hos Tessin här.