Jerker Löfgren, Pernilla Ask Nordström och Ulrik von Essen ingår i det team som började på Söderberg & Partners Special Clients i augusti.

Publicerad 1 okt 2015

Allt viktigare med fristående rådgivning

Analyserar externa sparprodukter
I slutet av augusti började ett stort team erfarna rådgivare och experter inom private banking på Söderberg & Partners. Här berättar de om vikten av fristående rådgivning, en öppen ersättningsmodell och varför det är viktigt för kunder att anlita en stor aktör.

I maj valde ett team på tio personer att lämna Carnegie för att istället börja på Söderberg & Partners Special Clients, bolagets private banking-segment. Alla, förutom Staffan Billgert, har börjat på sina nya jobb. Staffan Billgert börjar den 13 november. 

– Vår bransch är definitivt under förändring och Söderberg & Partners ligger längst fram. För att kunna vara en bra rådgivare är det mycket viktigt med fristående rådgivning, vilket ytterst få bolag i praktiken kan ge, säger skattejuristen Jerker Löfgren som har drygt 30 års erfarenhet av branschen.

Pernilla Ask Nordström, även hon skattejurist med lång erfarenhet, ingår i teamet som började på Söderberg & Partners.

– Det är svårt att hävda fristående och samtidigt rekommendera kunderna att placera i bolagets fonder. Anledningen till det är helt enkelt att bolag tjänar mer pengar om kunderna investerar i bolagets egna fonder, säger hon.

Analyserar externa sparprodukter

Söderberg & Partners startade för drygt 10 år sedan. Redan från start valde bolaget att vara ett renodlat rådgivningsföretag. Det innebär att Söderberg & Partners analyserar sparprodukter från externa bolag. Analyserna mynnar ut i konkreta placeringsförslag till kunderna. 

Alla rådgivningsföretag – även Söderberg & Partners – får rabatt när kunderna väljer till exempel fonder från ett externt fondbolag. I den traditionella betalningsmodellen behåller rådgivningsföretaget dessa rabatter. I Fair deal, som är namnet på Söderberg & Partners ersättningsmodell, går alla rabatter tillbaka till kunderna.

– Fair deal är en transparent och ärlig ersättningsmodell. Kunderna kan alltid vara trygga med att vi agerar utifrån vad som är bäst för dem, berättar Ulrik von Essen, förmögenhetsrådgivare på Söderberg & Partners.

Omfattande rabatter

Ju större ett rådgivningsföretag är, desto mer får de tillbaka i form av rabatter. Söderberg & Partners är en stor aktör som i genomsnitt har förhandlat till sig rabatter på omkring 50 procent, pengar som går tillbaka till bolagets kunder. Special Clients är en av Sveriges största enheter inom private banking-segmentet. Rådgivningen sker i team och omfattar alla traditionella private banking-tjänster som exempelvis personlig och familjerättslig rådgivning, skattefrågor, juridik och kapitalförvaltning. Men det räcker inte för att ge kunderna en bra helhetslösning, enligt Ulrik von Essen:

– Bra rådgivning förutsätter även att det finns ett starkt förtroende mellan kunden och rådgivaren. Dessutom måste ersättningsmodellen vara sund och bolaget tillräckligt stort så att kunden får så bra villkor som möjligt, säger han.

Fördelar med Fair deal

Även inom Söderberg & Partners Trygghetsfonder får kunderna hela förtjänsten av bolagets förvaltningserbjudande. 

– Det innebär att vi analyserar sparprodukter från externa bolag som fonderna investerar i. Dessutom gäller Fair deal fullt ut, vilket betyder att samtliga rabatter betalas tillbaka till våra kunder, säger Pernilla Ask Nordström

och fortsätter:

– Trygghetsfonderna är ett bra alternativ för kunder som annars inte skulle ha tillgång till Fair deal. Nu kan de på ett enkelt sätt förvalta sitt kapital via en fristående analysdriven förvaltningsmodell där samtliga rabatter återförs till kund.