Ulric Grönvall, förvaltare på Danske Invest, ser goda chanser till fortsatt uppgång på den svenska börsen under resten av året.

Publicerad 1 jul 2015

Aktiv allokeringsfond intressant helhetslösning för svenska aktier och obligationer


I en tid med stora svängningar på både aktie- och räntemarknaden kan en fond med mandat att investera aktivt i både aktier och obligationer vara en smart lösning för långsiktigt sparande. Det menar Ulric Grönvall som har förvaltat fonden Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning med gott resultat sedan år 2003.

Perioden efter den globala finanskrisen har präglats av
stigande aktiekurser och fallande räntenivåer, men svängningarna eller
volatiliteten har samtidigt varit hög. De senaste månaderna har exempelvis de
långa räntorna stigit kraftigt samtidigt som krisen i Grekland skapat turbulens
på aktiemarknaderna. Enligt Ulric Grönvall finns det stora fördelar med en fond
som kan ändra fördelningen mellan aktier och räntor i det rådande
marknadsläget.

 

– På 80- och 90-talet minskade intresset för denna typ av
aktiva allokeringsfonder (kallas även blandfonder) under perioder då börsen
bara tycktes röra sig uppåt, men de senaste åren har allt fler återigen börjat
förstå vikten av att kunna variera fördelningen mellan aktier och
ränteplaceringar. Ofta kan denna fördelning vara viktigare för avkastningen än
innehaven i enskilda värdepapper, och då säger det sig självt att sparare som
inte ser över sina innehav så ofta riskerar att bli förlorare gentemot de som
löpande ser över sin allokering mellan olika tillgångsslag.

 

Ulric Grönvall menar att det framförallt är långsiktiga
placeringar, såsom pensionssparande, som kan ha nytta av att använda sig av en
aktiv allokeringsfond. Det beror på att de finansiella marknaderna oundvikligen
kommer att genomgå perioder med både positiva och negativa trender när
sparhorisonten sträcker sig över flera årtionden.

 

En helhetslösning för
den svenska marknaden
För den som är intresserad av att investera i en aktiv allokeringsfond finns
det ett flertal olika alternativ, och det är bland annat viktigt att bestämma
sig för rätt geografisk inriktning. Danske Invests fond Aktiv
Förmögenhetsförvaltning fokuserar på Sverige och har ett brett mandat inom både
ränte- och aktieförvaltningen samt en grundfördelning om 50 procent aktier och
50 procent obligationer. Ulric Grönvall tvekar dock inte att öka andelen aktier
när marknaden bedöms vara gynnsam.

 

– Hittills i år har vi haft en positiv syn på börsen och
fondens allokering har pendlat mellan 60 och 70 procent aktier. I början av
året låg andelen aktier kring 70 procent, men vi sålde av en del efter ett par
månader med kraftigt stigande kurser. Sedan köpte vi mer aktier igen i mitten
av juni. Så vi utnyttjar verkligen vårt mandat att ändra fondens allokering
över tid.

 

Fondens historik visar också tydligt att förvaltarna har
lyckats att skapa en god avkastning med en lägre risknivå än en ren aktiefond genom
att fördela kapitalet aktivt mellan olika tillgångsslag. Till och med slutet av
maj i år var den genomsnittliga årsavkastningen drygt 10 procent under de
senaste fem åren.

 

Baserad på prisbelönt
aktieförvaltning
Fonden är dock inte bara aktiv när det gäller fördelningen mellan aktier
och räntor, utan använder sig även av specialiserade förvaltarteam inom ränte-
och aktiedelen. Aktieförvaltningen liknar till stor del fonden Danske Invest
Sverige som erhållit flera utmärkelser, bland annat årets bästa Sverigefond
2012 i sin kategori av Morningstar och Dagens Industri.

 

– Den här fondens aktieinnehav liknar vår rena Sverigefond exklusive
de allra minsta bolagen för att vi ska kunna ändra allokeringen mellan aktier
och räntor över tid på ett effektivt sätt. Dessutom har den även ett inslag av
preferensaktier som ger en ökad stabilitet i portföljen. Det är en mix som har
fungerat väldigt bra sedan starten 2003, och räntedelen förvaltas på ett kompetent
sätt av min kollega Henrik Holmin som även arbetar med Danske Invests rena
räntefonder. Fonden har ett brett räntemandat och kan investera i ett flertal
olika typer av obligationer med varierande duration.

 

Positiv syn på den
svenska börsen
När Ulric Grönvall blickar framåt ser han ganska positivt på den svenska
börsen och menar att det finns goda chanser till en fortsatt uppgång under
resten av året.

– För tillfället tycker jag att den svenska börsen ser relativt attraktiv ut, även om sommaren troligtvis kommer att vara stillsam, delvis på grund av att aktiviteten sjunker under semestertider. Vi tittar mycket på vinstprognoser och idag skulle jag vilja säga att de är realistiska. Den globala konjunkturen har varit svag men stabil de senaste åren, och då rör sig inte vinsterna så kraftigt vilket gör att jag inte är rädd för någon vinstbubbla i stil med år 2007/08.

 

För den som är intresserad av att investera i Aktiv
Förmögenhetsförvaltning finns mer information på Danske Invests hemsida, www.danskeinvest.se,
och fonden finns även tillgänglig via såväl finansiella rådgivare som de
populära internetbaserade investeringsplattformarna Avanza och Nordnet.