Publicerad 12 aug 2016

Aktiemarknaden: Tänk på detta inför börshösten

Börsens utmaningar
Trots Brexit har börserna utvecklats stabilt under sommaren. Men hösten kan bjuda på överraskningar som du som placerare bör hålla koll på.

– Såväl den globala makroekonomin som börserna har inte påverkats av Brexit under sommaren. Storbritannien är trots allt en relativt liten ekonomi globalt sett, säger Matthias Gietzelt, chefsstrateg på Söderberg & Partners. 
IMF har reviderat ned Storbritanniens tillväxtprognos ordentligt, men på andra håll i världen har valutafonden inte gjort några större förändringar. Den misslyckade militärkuppen i Turkiet orsakade inte heller några nedgångar på marknaden och till och med den turkiska börsen har återhämtat sig. 
I USA har det kommit positiv statistik om sysselsättningen efter de dystra siffrorna i maj. 
– USA:s  ekonomi utvecklas väl trots att landet ligger sent i konjunkturcykeln. Marknaden räknar med en 25 procents sannolikhet att Fed höjer räntan i september. Men historiskt har Fed sällan höjt räntan före ett presidentval, säger Matthias Gietzelt 
Ingen vinsttillväxt, höga värderingar 
Enligt Matthias Gietzelt har analytikerna dragit ned på vinstförväntningarna i år. Börsföretagen förväntas inte öka sin vinst över huvud taget i år. Däremot förväntar man sig en relativt hög vinsttillväxt på 12-14 procent nästa år i USA och Europa. Värderingarna är drygt 15 procent över det historiska snittet i USA och nästan lika mycket i Europa. 
– Trots de relativt höga värderingarna bedömer vi att aktiemarknaden har fortsatt goda förutsättningar. Det finns mycket kapital och få alternativ till aktier, säger han. 
Amerikanska high yield-obligationer trotsar samband
Omkring 40 procent av statsobligationerna som handlas globalt har negativ ränta. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan gav 1 procent i ränta vid årsskiftet, i dag ger den 0,1 procent. Räntenedgången har varit bra för alla som haft obligationsfonder eftersom den har lett till en avkastning på 6-7 procent i år. 
– Men räntenedgången kommer en dag att ta slut och vi avråder från investeringar i statsobligationer, säger Matthias Gietzelt. 
Tillväxtmarknader har stigit med 15 procent i år och här ser Matthias Gietzelt fortsatta möjligheter. 
– Tillväxtmarknader har fått draghjälp av högre råvarupriser och av att den amerikanska dollarns uppgång har mattats av. Även framöver bedömer jag att tillväxtmarknader kan utvecklas väl, framför allt som en följd av att råvarupriserna fortsätter att återhämta sig.
Amerikanska företagsobligationer inom segmentet med lägre kreditrating har dock utvecklats väl med uppgångar på cirka 10 procent. Oljerelaterade bolag står för en relativt stor andel av den amerikanska high yield-marknaden. Ett högre oljepris har varit bra för dessa obligationer och ett lägre sämre. När oljepriset steg från mars till juni utvecklades de också bra. Sedan juni har WTI-oljan sjunkit från 50 dollar fatet till drygt 40 dollar. Men trots det har dessa företagsobligationer fortsatt sin positiva utveckling.
Håll koll på detta
Men allt är inte rosenrött. Det amerikanska presidentvalet och Donald Trumps utspel kan skapa osäkerhet om den ekonomiska politiken. 
– Om Trump vinner och han genomför den sänkning av bolagsskatten som han utlovat kan det vara bra för börserna. Men det finns även osäkerhetsmoment där ett ökat budgetunderskott och en mer protektionistisk politik kan leda till ny turbulens på längre sikt, säger Matthias Gietzelt.
Matthias Gietzelt anser att aktiva placerare bör hålla ett vakande öka på makrostatistiken. Om Brexit leder till spridningseffekter och ECB ökar stimulanserna kan Riksbanken tvingas hänga på. Italien ska hålla folkomröstning om att förändra grundlagen så att senaten får mindre inflytande. Om det blir nej kan turbulens uppstå. Har man mot förmodan investerat i de krisdrabbade italienska bankerna bör man definitivt hålla koll på utvecklingen i landet.