aktiehandel småsparare rekordökar

Publicerad 5 november 2020

Aktiehandeln bland småsparare rekordökar


Under 2020 har antalet nya medlemmar hos nätmäklare ökat lavinartat. Även handeln på börsen, med handelsavslut som indikator, har stigit kraftigt trots ett turbulent börsår. Om detta är en följd av pandemin, eller en ihållande trend återstår däremot att se. De som gynnas är främst nätmäklarna med Avanza och Nordnet i spetsen, men även den San Francisco-grundade nätmäklaren Robinhood har haft en ökad aktivitet på sin plattform.

Stark kundtillväxt

De senaste veckorna har både Avanza och Nordnet presenterat starka kvartalsrapporter för det tredje kvartalet. Tydligt är att det är en hög tillströmning av småsparare, samtidigt som antalet handelsavslut ökat markant under året. De båda nordiska nätmäklarna har fått se antalet kunder öka med omkring 30 procent för de nio första månaderna av 2020 jämfört med samma period föregående år. För Avanza har dessutom tillväxten av nya kunder ökat med över 100 procent under perioden jämfört med tillväxten av nya kunder föregående period. 

Detta innebär att antalet småsparare har ökat med över 350 000 hos Avanza och Nordnet under årets tre första månader och att det totalt finns över 2,3 miljoner kunder hos de båda nätmäklarna. Av dessa återfinns 1,6 miljoner kunder i Sverige. 

En annan nätmäklare som har sett samma tendenser är den courtagefria nätmäklaren RobinHood. Enligt Bloomberg har småsparare rusat till den amerikanska nätmäklaren under året. I ett uttalande som företaget gjorde i maj tidigare i år, hade antalet nya kunder ökat med hela tre miljoner 2020.  

Dubbelt upp i avslut

Handelsavsluten hos nätmäklarna har samtidigt stigit ännu mer än kundtillförseln. För Avanza och Nordnet har antalet avslut sammantaget stigit från 34 miljoner till 71 miljoner avslut under årets nio första månader jämfört med samma period föregående år. 

För RobinHood var antalet handelsavslut 4,3 miljoner per dag i genomsnitt under juni månad. Detta är högre än samtliga publikt listade konkurrenter. 

Detta driver utvecklingen

Det finns olika förklaringar till det höga antalet nytillkomna småsparare och den ökade handeln. Bloomberg nämner det bland annat som en följd av den ökade användningen av online-tjänster i pandemins fotspår. 

Nordnets vd nämner i sin kvartalsrapport att coronavirusets påverkan på den ekonomiska utvecklingen i världen har fått hög uppmärksamhet. Detta har ökat intresset för privatekonomiska faktorer, där många människor vill ha en buffert och långsiktigt sparande i aktier och fonder. Fokuset har även omfördelats från konsumtion till sparande. 

Avseende handelsavsluten, nämner han vidare att den höga volatiliteten som har varit på börsen under året har lett till en ökad aktivitet bland sparare. Därmed har antalet handelsavslut ökat under året. 

Huruvida det ökade antalet småsparare och handelsavslut kommer att fortsätta i samma riktning är sannolikt en fråga om pandemins utveckling och börsens riktning. Det finns således en möjlighet att trenden bland småsparare kommer att fortsätta så länge pandemin fortskrider och börsen är volatil. I annat fall kommer vi så småningom att få se en normalisering i dessa indikatorer.