Publicerad 4 mar 2014

Akelius säljer 94 lägenheter till Svenska Bostadsfonden


Svenska Bostadsfondens institutionella fond har köpt och tillträtt de två fastigheterna Bifrost 4 och Champinjonen 7 i Borås som består av 94 lägenheter och en lokal om totalt 4 390 kvm. De båda fastigheterna, som är Svenska Bostadsfondens första i Borås, köptes av bolag inom Akeliussfären.

– Genom förvärvet tar vi ytterligare ett kliv in i Västra Götaland och äger därmed knappt 200 lägenheter i länet. Fastigheternas attraktiva lägen i Borås gör detta förvärv till en bra startplatta för fortsatt expansion på orten och vidare i regionen, säger Lars Swahn på Svenska Bostadsfonden.