Som verkställande styrelseledamot för Raoul Wallenberg Academy vill Michael Wernstedt främja en mänskligare värld. – Det handlar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, säger han.

Publicerad 16 dec 2015

Akademin som vill få ungdomar att göra skillnad

Agerar i Wallenbergs anda
Att värna de mänskliga rättigheterna är viktigare än någonsin. Ett sätt är att uppmuntra enskilda individer att göra skillnad. Men för att individer ska kunna göra skillnad behövs både mod och kunskaper och det är här Raoul Wallenberg Academy kommer in i bilden.

– Empati är en muskel, och som alla muskler kan den tränas upp och stärkas. 

Det säger Michael Wernstedt, som är verkställande styrelseledamot, motsvarande vd, för den ideella organisationen Raoul Wallenberg Academy. Det övergripande syftet för organisationen är just att hjälpa andra människor, främst ungdomar, att träna upp denna muskel. Det handlar alltså om att förmå ungdomar att i Raoul Wallenbergs anda ha modet att göra skillnad.

– Raoul Wallenberg är mycket bra att ha som förebild och ledstjärna. Han var en vanlig person som i likhet med de flesta av oss var osäker på sig själv och den egna förmågan. Men i den kritiska situation han befann sig i hittade han sin drivkraft och gjorde skillnad, säger Wernstedt, och pekar på när Raoul Wallenberg som diplomat i andra världskrigets slutskede räddade tiotusentals, kanske hundratusental, ungerska judar från förintelsen.

– Han visade att vanliga människor kan göra ovanliga insatser, säger Wernstedt, som faktiskt också har en personlig koppling till Raoul Wallenberg. 

– Ja, han var en bror till min mormor, säger han.

Raoul Wallenberg Academy har sedan starten 2001 drivit utbildningsverksamhet gentemot gymnasieungdomar där ”ämnena” är fyra till antalet; empati, civilkurage, ledarskap och samverkan.  Alla fyra antas var lika viktiga för att en person, ensam eller tillsammans med andra, ska kunna göra skillnad.

– Det handlar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Det handlar alltså om att inspirera ungdomar att agera för dessa värden, säger Wernstedt.

Hur jobbar ni då konkret?

– Vi jobbar med ledarskapsutbildningar för ungdomar och under senare år har kubprojektet varit uppmärksammat, säger Wernstedt, och syftar på det projekt som Raoul Wallenberg Academy under innevarande läsår driver tillsammans med organisationen Friends 

Trettio svarta kuber, tre gånger tre meter, skickas ut till skolklasser i ett antal utvalda gymnasieskolor. Varje kub representerar en mänsklig rättighet, och det är sedan upp till skolklassen att utifrån sin kreativitet att tolka den specifika mänskliga rättighet som just deras kub representerar. Det görs med bilder, texter och ibland i form av teater.   

– Kunskapen om de mänskliga rättigheterna är tyvärr svag bland elever i Sverige. Vet man inte sina rättigheter vet man heller inte när ens egna eller andras rättigheter kränks, säger Wernstedt, som tycker att deras arbete behövs mer än på mycket länge.

– När vi ser hur främlingsfientligheten och polariseringen blir starkare runt om i världen behövs det en motkraft, säger han.

Lyckades stoppa utvisning av klasskamrat

Michael Wernstedt ser också hur organisationens arbete ger konkreta resultat.

– I Grästorps kommun lyckades skolelever nyligen hindra en klasskamrat från att bli utvisad. De använde sina nyvunna kunskaper till att få Migrationsverket att ändra sitt beslut, berättar han.

– Och i de uppföljningar vi gjort efter våra ledarskapsutbildningar är det över hälften av ungdomarna som uppger att utbildningen påverkar deras val av studier och jobb, säger Wernstedt.

Michael Wernestedt vill poängtera att det absolut inte måste handla om att göra stora omvälvande saker för att göra skillnad.

– Nej, det handlar ju om att vi ska främja en mänskligare värld. Då kan många små steg i det långa loppet göra stor skillnad, säger kan och pekar på de hundra råd som finns på organisationens hemsida om hur vi alla kan göra skillnad och det mindre perspektivet.   

Det som Raoul Wallenberg Academy kanske uppmärksammas mest för är Raoul Wallenbergpriset, som sedan 2013 delas ut varje år. Priset, som är på 100 000 kronor, går till en person som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda. Det handlar främst om insatser som motverkar intolerans och främlingsfientlighet. Årets pris tilldelades Héidi Fried och Emerich Roth, som båda överlevde förintelsen. De har efter det föreläst om sina upplevelse och de har också grundat Föreningen Förintelsens överlevare.

Vill då Raoul Wallenberg Academy uppmuntra civil olydnad?

– Nej, vi arbetar på annat sätt. Men i de fall då gällande lagar står i strid med de mänskliga rättigheterna kan det vara rätt att bryta mot dessa lagar, säger Wernstedt. 

  • Raoul Wallenberg Academy- fakta
  • Raoul Wallenberg Academy stöder unga att hitta modet att göra skillnad. Syftet med akademin är att, genom Raoul Wallenbergs gärning, inspirera unga att agera för alla människors lika värde. Det görs genom att erbjuda verktyg, kunskap och långsiktiga projekt. Organisationen finansieras med hjälp av donationer från företag och privatpersoner. Raoul Wallenbergpriset finansieras av staten.