AcouSort har utvecklat en teknik som använder ljudvågor för att separera plasmafraktionen från blodprover. Tekniken är automatiserad och lätt att integrera, vilket gör att den kan ersätta standardcentrifugeringen, ge bättre resultat med mindre variation och renare prover.

Publicerad 12 maj 2021

Medtech-bolaget bryter ny mark – startar serieproduktion


Medicinteknikföretaget AcouSort är i full färd med att lägga grunden för nästa stora paradigmskifte inom vården. Med företagets banbrytande teknik är det möjligt att få svar på blodprov direkt, utan att det behöver skickas till ett lab. Läkaren tar själv provet, för in det i en analysmaskin som har AcouSorts teknik inbyggd, och svaret kommer medan patienten är kvar. Nu tar bolaget nästa stora kliv och bygger en semiautomatiserad produktionslina med syfte att kunna möta den ökade efterfrågan.


Ett mycket viktigt steg vid diagnostik av sjukdomar är att man tar blodprov på patienten för att få fördjupad information om patientens hälsostatus och därmed kan ställa korrekt diagnos. Då många diagnostiska tester kräver att blodet förbereds innan analys, skickas i dagsläget en stor del av blodproverna till ett centralt laboratorium där de manuellt hanteras och genomgår de förberedande steg som krävs för analysen. AcouSort erbjuder en mycket mer effektiv och smidig lösning som ersätter den manuella provhanteringen och därmed ger snabbare svar, och på så sätt kan rädda liv. 

Här berättar bolagets vd Torsten Freltoft om hur AcouSorts unika teknik ska revolutionera branschen och bana väg för en ny generation kliniska instrument där patientprover analyseras direkt vid läkarbesöket och ger omedelbara svar.

Berätta mer om er teknik och hur den skiljer sig mot dagens lösningar? 

– Centrifugering är i dag standardmetoden som används för att förbereda blodprover för analys, men det är en teknik som är mycket svår att integrera i diagnostiska instrument. Därför måste de flesta blodprover skickas från vårdcentralen eller sjukhuset till ett laboratorium där de hanteras och analyseras av utbildad personal. 

– Om du istället kan bygga in automatiserad provberedning i diagnostiska instrument, vilket går att göra med vår teknik, kan testet utföras direkt där patienten befinner sig. Provsvaret blir omedelbart tillgängligt för både läkare och patient och eventuell behandling kan påbörjas direkt, något som kan vara livsavgörande vid allvarliga sjukdomstillstånd där tidig diagnos är av största vikt för en lyckad behandling. Detta tillvägagångssätt kallas Point-of Care-testning och är definitivt framtiden för snabbare diagnostik och behandling. AcouSorts viktigaste marknader, den globala marknaden för blodprovshantering, analytiska system och förbrukningsvaror, växer snabbt och förväntas nå hela 47 miljarder USD 2022. 

Ni har sedan en tid skiftat fokus till att vara en OEM-leverantör (det vill säga andra företag köper era komponenter och integrerar dem i sin slutprodukt) åt stora life science-bolag med Instrumentation Laboratory (IL) som en av de viktigaste kunderna. Varför gjordes strategiförändringen och vilken betydelse har den fått för AcouSort? 

– Att producera och sälja separationsmoduler som integreras i våra kunders diagnostiska system är en verkligt skalbar verksamhet. Våra moduler blir en del av kundernas system och varje separationsmodul används en gång eller i vissa fall för ett begränsat antal patientprover. Om vi kan etablera vår teknik som den nya standarden för integration i fler diagnostiska system där varje analys använder en separationsmodul, något vi ser som ett realistiskt scenario, så kommer vi med enkelhet att sälja miljontals separationsenheter.

Ni bygger nu en egen produktionslinje för att kunna möta en större efterfrågan. När står den färdig och vilken kapacitet kommer den att ha? 

– Den första produktionslinjen har utvecklats tillsammans med en extern partner och levererades i början av april. Den justeras och optimeras nu och vi förväntar oss att den är klar för kommersiell produktion någon gång under tredje kvartalet. I sitt grundutförande har den en kapacitet på cirka 100 000 separationsenheter per år. Systemet är dock redan förberett för en andra installation som gör att vi snabbt kan fördubbla produktionskapaciteten. I takt med att efterfrågan på våra produkter ökar kommer vi med stor sannolikhet att lägga ut produktionen externt och enbart behålla testproduktion och specialversioner internt.

Innebär det att ni redan har order som motsvarar dessa volymer? 

– De siffror vi presenterat är baserade på återkoppling från våra samarbetspartners och kunder. Enbart för vår första kund beräknar vi förbrukningen till 500 000 till 600 000 enheter per år, när våra komponenter är fullt integrerade i deras nya system. Det kommer naturligtvis ta några år, men resan har börjat. Utöver detta har vi cirka tio aktiva processer i olika faser med andra potentiella OEM-partners där vi tillsammans utvärderar hur vår teknik kan integreras med deras nya eller nästa generations system. 

AcouSort har genom åren gjort affärer med såväl universitet, forskare och life science-bolag. Var finns den stora potentialen och hur ska ni uppnå den? 

– Den stora potentialen finns helt klart i OEM-affären med life science-partners. Men att placera våra forskningssystem hos framstående opinionsbildare inom relevanta områden är viktigt för att hjälpa till att visa på teknikens överlägsenhet och på så sätt bana väg för att göra den till framtidens standard för automatiserad diagnostisk provberedning.

Läs den senaste analysen av AcouSort här.


Läs mer om AcouSort här.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.