AcouSort förbereder sig för kommersiellt genombrott

AcouSort är ett innovativt medicintekniskt företag som utvecklar lösningar för automatiserad beredning av biologiska prover genom en unik och validerad ultraljudsteknologi. Tekniken har potential att etablera en kostnadseffektiv, snabb och exakt patientnära diagnostik. Teknologin har också stora möjligheter inom området för precisionsmedicin. Som ett led i den förestående kommersialiseringen har AcouSort nyligen rekryterat Agnes Michanek till positionen som Commercial Director.

Agnes, ur ditt perspektiv som Commercial Director, vad är det som gör AcouSort till ett så intressant bolag?
”Det är verkligen flera saker. För det första har vi en unik och validerad teknologi med fantastiska möjligheter att bidra till utvecklingen av såväl patientnära diagnostik som precisionsmedicin. Vår teknologi gör det möjligt att utveckla diagnostiklösningar som snabbar upp provberedning och analys. Just tidsaspekten är kritisk. Ju tidigare man kan ställa en korrekt diagnos, desto bättre är utsikterna för en framgångsrik behandling. Precisionsmedicin, som är det andra området vi arbetar med, erbjuder i sig fantastiska möjligheter. Dagens behandlingar är dyra och den höga kostnaden hämmar utvecklingen inom området. Här är det vår ambition att bidra till minskade kostnader och därmed göra dessa behandlingar tillgängliga för fler patienter.”

”Vidare befinner sig AcouSort i en mycket intressant position rent affärsmässigt. Vi har en unik teknologi som validerats genom en rad samarbeten med välrenommerade institutioner och företag, bland annat det prestigefyllda amerikanska National Institute of Health (NIH). Vi står nu inför ett kommersiellt språng och har bland annat anställt Kelley Intehar som Sales Director North America. Vi har också byggt upp produktionskapaciteten för att kunna möta en ökande efterfrågan på våra lösningar.”

”Ytterligare en sak som gör AcouSort till ett mycket intressant bolag har sitt ursprung i 2013 års Nobelpris i fysiologi eller medicin som tilldelades James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof för deras upptäckter av exosomer. Exosomer är nanopartiklar som gör det möjligt för mänskliga celler att kommunicera viktig information med varandra och ge ’statusrapporter’ om organ som hjärna och hjärta samt ge viktig information om tumörsjukdomar, infektionssjukdomar, graviditet och stamceller. Efter att vi, tillsammans med ett antal partners, tilldelats 12,2 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsanslag av European Innovation Council är det vår ambition att utveckla exosombaserade lösningar med potential att öppna upp ett helt nytt område inom diagnostiken.”

Inom vilka sjukdomsområden kan AcouSort bidra till en bättre och effektivare vård?
”Jag är glad att du frågar om just detta. När man ser på de sjukdomsområden där vi kan vara med och utveckla vården blir bilden ännu mer intressant. AcouSorts teknologi kan användas för att diagnostisera och i vissa fall behandla hjärtkärlsjukdomar, infektioner och cancer, dvs de sjukdomar som tillsammans står för 64 procent av alla dödsfall globalt.”

Kan du beskriva AcouSorts affärsmodell?
”Absolut. Den uppgift vi har gett oss själva är att eliminera de flaskhalsar uppstår i vården på grund av manuell provberedning. Detta genom att ersätta den manuella hanteringen med vår teknologi som erbjuder en exakt och automatiserad beredning av prover. Vår ambition är dels att sälja våra provberedningsmoduler, som är förbrukningsvaror, till stora internationella systemleverantörer, dels att sälja våra befintliga produkter som AcouTrap och AcouWash direkt till slutkund. Våra befintliga OEM-komponenter och separationsmoduler produceras nu i vår semi-automatiserade produktionsanläggning. I framtiden kan våra komponenter och produkter även produceras med en ännu högre grad av automation.”

Se Agnes Michaneks presentation på Aktiedagen Lund 26 september 2022

Läs den senaste analysen av AcouSort