Publicerad 19 feb 2020

Absolicons VD: ”Nu kör vi!”

Säkrar internationella avtal.
Solenergibolaget Absolicon utvecklas starkt. Istället för att sälja enstaka solfångare säljer bolaget hela produktionslinor till andra företag. Bolaget har redan tecknat tre ramavtal om produktionslinor. Nu ligger fokus på försäljning och bolaget tar in kapital för expansion.

– Med avtalen har vi nått viktiga milstolpar och nu stundar skördetid, säger Absolicons vd Joakim Byström.

Världens största bryggeri väljer Absolicon 

I mitten av februari släpptes nyheten att världens största bryggerikoncern AB InBev ska bygga en solvärmeanläggning i södra Afrika tillsammans med Greenline Africa och Absolicon. Greenline Africa har tidigare tecknat ramavtal om en produktionslina i Sydafrika.

Absolicons teknik ingår nu i AB InBevs initiativ 100+ Accelerator, ett program där minskade koldioxidutsläpp är ett av sex utpekade fokusområden.

– Många multinationella bolag med stor värmeförbrukning vill sänka sitt klimatavtryck och känner nu till att våra solfångare kraftigt sänker utsläppen. Det borgar för en fortsatt bra mycket stark utveckling, berättar Byström.

Förutom i Sydafrika har Absolicon tecknat ramavtal med Al Homsi om en produktionslina på Cypern och med Ariya Finergy Limited om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Kenya.

Läs Absolicons tidning här

”Heat is half” 

Att det är värme – inte el – som driver världen är föga känt. Industrin världen över eldar stora mängder kol, olja och gas för att producera värme som sedan driver till exempel maskiner. Av den energi som används står elektricitet enbart för 20 procent, transporter 30 procent, medan värme utgör den i särklass största delen, 50 procent. Värme står alltså för hälften av världens slutanvändning av energi.

– Och det är genom att ersätta värme som produceras med fossila bränslen som man gör störst nytta för klimatet och det är det som driver efterfrågan på våra produkter, berättar Byström.

Ledartröjan till säljavdelningen
Under det senaste året har det rått febril aktivitet hos Härnösandsföretaget Absolicon. Som många andra start ups var bolaget till en början teknikdrivet, men nu har sälj- och marknadsföringsavdelningen satt på sig ledartröjan.

– Vi rullar nu ut våra globala marknadsföringskampanjer i bransch efter bransch. För varje bransch producerar vi små tecknade förklaringsfilmer som visar hur de olika processerna kan drivas med våra solfångare, berättar Byström.

Se filmen riktad till textilindustrin

Tar in expansionskapital

För ett år sedan tog Absolicon in 9 miljoner kronor som en del i satsningen ”Öppna nya marknader”. Och det kapitaltillskottet ledde till att bolaget nu har tre ramavtal på produktionslinor. Varje robotiserad produktionslina kostar 40 miljoner och köparen betalar sedan 4 procent licens och köper material från
Absolicon.

Nu genomför Absolicon en nyemission där hälften av pengarna ska användas till försäljning och marknadsföring, 20 procent till utvalda investeringar i solvärmeanläggningar, forskning och utveckling 20 procent samt 10 procent som rörelsekapital.

Fakta: Absolicons företrädesemission

* För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls tre teckningsrätter. 10 teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 110 kr. 

* Teckningsperioden löper från den 19 februari till och med den 12 mars 2020.

* Ladda ner prospekt och teckna aktier direkt med BankId hos Aktieinvest

Fakta: Absolicons produktionslina

En produktionslina från Absolicon kostar 40 miljoner kronor. Kunderna får en robotiserad produktionsutrustning och licens att tillverka solfångarna.

  • Världens högsta uppmätta optiska verkningsgrad (76%) för ett litet paraboliskt tråg och det enda med Solar Keymark-certifiering.
  • Produktionslina som kan producera 100 000 m2 solfångare per år
  • Säker tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité.