Publicerad 17 jun 2019

Absolicon – en solklar vinnare

Ökar försäljningen.
När Absolicon släppte nyheten om viktiga samarbeten steg kursen kraftigt. Nu laddar bolaget – som tillverkar och säljer stora solfångare till industrin – för ökad försäljning. Därför tar bolaget in pengar och teckningskursen är 80 kronor samtidigt som aktien i dag handlas för drygt 120 kronor.

Världens industrier och fjärrvärmenät använder enorma mängder värme. Absolicon har utvecklat en solfångare för stora fält som genererar värme upp till 160 grader.

– Vårt fokus på stora anläggningar till industrin kan kraftigt bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, slår Absolicons grundare och vd Joakim Byström fast.

Ånga driver världen, inte el
Absolicon har utvecklat en parabolisk solfångare med världens högsta optiska verkningsgrad för värme och ånga och värme till industrier och fjärrvärmenät. Absolicon säljer sedan kompletta produktionslinor som kan tillverka en sådan solfångare var sjätte minut.

– Det är inte el som driver världen utan ånga. Industrin eldar enorma mängder kol, olja och gas för att producera ånga. När vi ersätter dessa med solånga når vi stora resultat för klimatet, berättar Byström.

Angenämt problem
Till exempel krävs 2 kilo kol för att tillverka ett par jeans, eller 5 ton ved för 1 ton té. Absolicon säljer färdiga produktionslinor, inte enstaka solfångare, till företag som ska producera solfångare för en regional marknad. I höstas levererades den första produktionslinan till en kinesisk aktör i Sichuanprovinsen.

– Vi får fler förfrågningar än vi klarar av att hantera och intresset ökar hela tiden. Med pengarna från emissionen ska vi utöka försäljningsorganisationen, berättar Byström.

Memorandum, teckningssedel, klicka här

Läs mer i Absolicons tidning  här

Förhandlingar i 14 länder
Under det senaste 12 månaderna har det varit full fart hos Absolicon. Förutom att bolaget har slutlevererat produktionslinan i Sichuan har bolaget levererat en installation till Colgate–Palmolive, förvärvat och delat ut Industrial Solar och köpt det polska bolaget Solar++. Dessutom har bolaget tecknat samarbetsavtal med två stora multinationella bolag. Nu ska bolaget knyta ihop säcken med alla pågående förhandlingar.

– Vi har konkreta förhandlingar på gång i 14 länder. Att vi kommer att få fler order är jag helt övertygad om, men det handlar om långa processer, säger Byström och berättar att en produktionslina kostar 40 miljoner kronor, berättar Byström. 

ABSOLICON FAKTA

Absolicons företrädesmission

* För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 12 teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 80 kr.

* Teckningsperiod: 14 juni 2019 – 5 juli 2019

* Garanti: Emissionen är garanterad till 100% genom huvudägarna

* Läs mer 
här

Absolicons produktionslina

En produktionslina från Absolicon kostar 40 miljoner kronor. Kunderna får en robotiserad produktionsutrustning och licens att tillverka solfångarna.

– Världens enda paraboliska solfångare med Solar Keymark-certifiering

– Världens högsta uppmätta optiska verkningsgrad (76%) för ett litet paraboliskt tråg

– Produktionslina som kan producera 100 000 m2 solfångare per år

– Säker tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité