Aberdeen erbjuder ett brett fondutbud inom tillväxtmarknader.

Publicerad 28 nov 2014

Aberdeens fyra EMD-fonder – från bred exponering till frontier markets


Idag finns det fyra olika EMD-fonder inom Aberdeens fondutbud vilket gör att du kan erhålla såväl lite bredare exponering som mer specifik inriktning mot företagsobligationer, obligationer i lokal valuta eller frontier markets – de nyaste och även minst utvecklade marknaderna.

På Aberdeen har vi lång erfarenhet av att förvalta EMD-fonder, och vi vet att en enda fond inte är tillräckligt för att tillgodose de skiftande önskemål och behov som finns bland våra kunder. Därför har vi fyra olika EMD-fonder i vårt utbud, som har lite olika inriktning och riskprofil, och genom att kombinera dem går det att skapa sin helt egna EMD-exponering. Nedan kan du läsa mer om varje enskild fond och även klicka dig vidare till respektive faktablad.

Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund

Med den här fonden erhåller du exponering mot både stats- och företagsobligationer på de tillväxtmarknader som bedöms som intressanta av Aberdeens förvaltare. Jämfört med de övriga tre fonderna i vårt EMD-utbud erbjuder den här fonden den bredaste exponeringen och passar dig som vill ha så god riskspridning som möjligt.


Läs mer i fondens faktablad och dess KIID-dokument


Aberdeen Global – Emerging Markets Corporate Bond Fund

Med en inriktning mot företagsobligationer på tillväxtmarknader ger denna fond en diversifierad exponering som är beredd att ta lite högre risk i sina EMD-investeringar. Fonden passar dig som vill dra nytta av den expansiva utvecklingen hos företag på tillväxtmarknaderna.


Läs mer i fondens faktablad och dess KIID-dokument


Aberdeen Global – Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Genom att investera i obligationer i lokal valuta på tillväxtmarknader ökar möjligheterna för våra förvaltare att hitta intressanta obligationer inom ett segment i stark tillväxt. Samtidigt som detta kan innebära högre avkastning introduceras även ett ytterligare riskmoment i förvaltningen, och den som är intresserad av den här typen av placeringar bör välja en erfaren och aktiv förvaltare som Aberdeen.


Läs mer i fondens faktablad och dess KIID-dokument


Aberdeen Global – Frontier Markets Bond Fund

Aberdeens globala räntefond med fokus på frontier markets, regioner som ännu är för outvecklade för att kallas tillväxtmarknader, ger tillgång till statsobligationer och företagsobligationer från länder som Argentina, Sri Lanka och Nigeria. Dessa ekonomier är de nyaste på de finansiella marknaderna och kombinerar därmed möjligheter att upptäcka riktiga guldkorn med en betydande risknivå. 


Läs mer i fondens faktablad och dess KIID-dokument

  • Om Aberdeen
  • Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar för kunders räkning. Kapitalförvaltning är vårt enda fokus.
  • Läs mer om Aberdeens verksamhet inom kapitalförvaltning på aberdeen-asset.se
  • Läs mer om Aberdeens fonder i Aberdeens fondspecial investerarbrevet.se/aberdeen
  • Aberdeen Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.