Ingmar Rentzhog, vd på Laika Consulting.

Publicerad 15 maj 2015

A1M Pharmas emission tecknades till 400 procent


Medan nyemissioner inte alltid uppfattas som positiva från ett marknadsperspektiv, kan A1M Pharma vara nöjda med sin. Teckningsgraden var över 400 procent och det lundensiska bioteknikbolaget får in 31,9 MSEK. Dessutom kan man lägga mer än 800 nya aktieägare till de tidigare 1000. Till sin hjälp har de sedan ett år tillbaka haft kommunikationspartnern Laika Consulting.

Ingmar Rentzhog, vd för Laika Consulting, är inte överraskad att emissionen blev lyckad, även om teckningsgraden överträffade förväntningarna.

– Vi har jobbat mycket aktivt med A1M Pharma under ett helt år innan emissionen, vilket gjort att vi har kunnat förbereda såväl bolaget som marknaden på ett bra sätt, säger Ingmar Rentzhog, och fortsätter:

– Medan många företag smyger med sådana frågor, har A1M Pharmas vd Tomas Eriksson varit föredömligt  tydlig med att bolaget behöver kapital för att nå sina målsättningar. Det kan skapa en omvänd effekt än vad somliga kan tro. Istället för en negativ reaktion på marknaden har det istället lett till ökad uppmärksamhet och även till en kursuppgång. Det har signalerat framsteg och utveckling, snarare än brist på pengar.

 

Det stora intresset för A1M Pharmas forskning och den emission som aviserades visade sig långt innan emissionen slutfördes och sammanställdes, bland annat tack vare den investerarportal man använt sig av, ett verktyg som Laika Consulting haft stor nytta av för att följa trenderna runt engagemanget.

– Vi märkte att det gå skulle gå bra redan i samband med lanseringen av portalen. Vi ser den som bra sätt att samla flera funktioner: intresserade kan anmäla sig till investerarträffar, de kan ställa frågor samt beställa material och teckningssedlar. 

Även den allmänna yran runt mindre bioteknikbolag på börsen spelar in, enligt Ingmar Rentzhog.

 

– Det har självklart inverkat positivt. Men samtidigt kan man komma ihåg att det är det så många case där ute nu, så antingen går det bra eller dåligt. Aktieägare tenderar ju att springa i flock, och ser intresset ut att bli stort, så tenderar det också att gå bra att fylla emissioner. 

A1M Pharma forskar om havandeskapsförgiftning, ett allvarligt tillstånd som det idag saknas behandlingar för. Just denna inriktning har även gjort att andelen kvinnor denna gång visat sig vara betydligt större, jämfört med andra emissioner.

– Man brukar säga att man ska investera i sådant man förstår, och med tanke på att A1M Pharma sysslar med en sjukdom som endast förekommer i samband med graviditeter är det förståeligt att fler kvinnor är insatta och intresserade. Vi har nog sällan haft så mycket kvinnor som på just dessa träffar. Vi har också fått in många frågor från en hel del personer som aldrig tidigare investerat, vilket är extra roligt. Men detta är en allmän trend, att investerarna till större andel är kvinnor idag.

Laika har arbetat med A1M Pharma under ett år, och bioteknikföretagets verksamhet kan nu hålla en hög takt i sin utveckling. Den nyligen avslutade emissionen och uppdraget att positionera och exponera verksamheten i A1M Pharma inför den innebär inte att man är färdig. Tvärtom, enligt Ingmar Rentzhog.

– Vi ska träffa bolagsledningen inom kort. De vill naturligtvis hålla en hög aktivitetsnivå även framöver. A1M Pharma och Laika kommer bland annat finnas på plats i Almedalen där Tomas Eriksson ska tala i ”Hälsodalen”. Det blir ett seminarium som bland annat tar upp varför så få läkemedelsbolag satsar på kvinnohälsa. Under veckan i Almedalen kommer vi dessutom arrangera en träff för kvinnliga investerare, säger Ingmar Rentzhog.