Välkommen att – via länk – lyssna och interagera med bolagsledningen för P2 Gold och Forward Water Technologies . Samtliga presentationer är på engelska och som vanligt kan tittaren under sändningen ställa frågor direkt till management. 

1500

P2 Gold – letar guld och koppar i välmeriterade områden

P2 Gold Inc. är ett Vancouver-baserat ädelmetall- och kopparprospekteringsföretag grundat av en ledningsgrupp med en meritlista av att hitta och framgångsrikt utveckla metallfyndigheter till producerande gruvor. Genom P2 fokuserar ledningen på att utveckla bolagets områden i British Columbia och Nevada, två glödheta områden för guldexploatering och kopparporfyrsystem på djupet.

Talare Joe Ovsenek, VD

1530

Forward Water Technologies – hjälper industrin att bli ren.

Forward Technologies är ett Clean Tech bolag som utvecklat en unik och patenterade metod vilken kommersialiserad kommer att erbjuda livsmedels- gruv- och industrisektorn vattenrening och vattenåtervinning. En marknad som i dag uppskattas till ett värde av nästan 70 miljarder USD.

Talare: Howie Honeyman, VD