Publicerad 3 jul 2017

50 miljoner till Svenska Bostadsfonden 14

Stänger fonden för nytt kapitalintag
Svenska Bostadsfonden 14 gjorde under juni en nyemission som inbringade närmare 50 miljoner kronor till fonden. Det gör att man nu går vidare med att utvärdera ytterligare fastighetsförvärv och samtidigt stänger fonden för nytt kapitalintag.

– Vi är nöjda med utfallet i emissionen och stänger nu fonden med ett eget kapital på drygt 180 miljoner kronor. Det här innebär att vi kommer ha en fastighetsportfölj på totalt cirka 500 miljoner kronor, när fonden är fullinvesterad. Det säger Svenska Bostadsfondens VD Lars Swahn.

Sista nyemissionen

Sedan Svenska Bostadsfonden 14 aviserade sin sista nyemission, som tillförde fonden 47,4 miljoner kronor, har man redan förvärvat en fastighet i Karlskrona. Fastigheten innehåller 28 lägenheter och en mindre andel kontor/lager. Totalytan är på närmare 2.000 kvadratmeter.

– Efter den lyckade nyemissionen går vi nu vidare med våra planer. Svenska Bostadsfondens underliggande fonder har under flera år ägt fastigheter i Karlskrona och beståndet på orten uppgår till 360 lägenheter efter det senaste förvärvet, säger Lars Swahn och tillägger att förvaltningen kommer att ske från Svenska Bostadsfondens regionkontor i Kalmar.

Svenska Bostadsfonden 14 äger efter detta förvärv 258 lägenheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv samt Karlskrona, till ett totalt värde om cirka 254 miljoner kronor. Den totala ytan på dessa fastigheter uppgår till drygt 22.000 kvadratmeter.

– Investeringshorisonten för Svenska Bostadsfonden 14 är sju år. Kapitalet har tillförts genom tre lyckade emissioner under det senaste året, där vi har tagit in nytt kapital i takt med att vi har investerat tidigare rest kapital. På så sätt minimeras tiden från kapitalanskaffning till dess att det är investerat i fastigheter och skapar direktavkastning till investerarna, säger Swahn.

 

Totalavkastning på 6-9 procent

Svenska Bostadsfondens målsättning är att investera i bostadshyresfastigheter som har en direktavkastning på 3-6 procent. Målsättningen är att totalavkastningen till investerarna på insatt kapital, det vill säga utdelningar och värdeökningar sammantaget, ska leverera i snitt 6-9 procent per år på det egna kapitalet. Utdelningarna från fonden beräknas vara något lägre i början, för att sedan kunna öka i takt med att fonden blir fullinvesterad och med en större slututdelning när fonden avvecklas och investerarna kan ta del av den slutliga värdetillväxten i fastigheterna.

Vill du veta mer om fastighetsinvesteringar, klicka här.