Publicerad 1 feb 2016

3D-bolaget Wizzcom tar hem order och genomför nyemission

Global 3D-expansion
Allt fler annonserar via traditionella digitala skärmar i 2D-format. Men framtiden stavas 3D, vilket innovationsbolaget Wizzcom har tagit fasta på. Bolaget erbjuder digital skyltning i 3D-format och för att se filmerna krävs inte speciella glasögon. Nyligen tecknade Wizzcom en viktig order och den 2 februari startar bolagets nyemission.

– Wizzcom står inför en mycket spännande framtid. Vi har en stark position som kommer att bli ännu starkare när vi kan kontrollera hela infrastrukturen för digitala skärmar i 3D-format, säger Arez Arazu, vd för private equity-bolaget Northern Wind Ventures som är majoritetsägare i Wizzcom. 

Wizzcom grundades år 2008 och Northern Wind Ventures, tidigare Kopparberg Invest, gick in som ägare år 2014 och blev majoritetsägare ett år senare. Wizzcom har utvecklats från att vara ett filmproduktionsbolag till att arbeta med digital skyltning i 3D. År 2013 tog företaget beslutet att fokusera på marknaden för digital skyltning i publika miljöer. 

– Det är en expansiv marknad med stora skalfördelar. År 2020 beräknas den totala marknaden för digitala skärmar uppgå till omkring 20 miljarder dollar, säger Arez Arazu.

Den marknad han refererar till är reklamfilmer som visas på skärmar i till exempel gallerior, hotell och mässor. Idag är det vanligast med traditionella skärmar och filmer i 2D-format. Men att dessa skärmar till stor del kommer att ersättas med 3D är många överens om. Idag fungerar marknaden för digitala skyltningssystem förenklat så här: Ett bolag levererar skärmarna, ett annat ansvarar för innehållshanteringen och så finns produktionsbolaget som gör själva filmen. 

– Det är det som vi håller på att ändra på. Vi ska erbjuda kunderna enbart en tjänst där de betalar för ökad uppmärksamhet och därmed ökad försäljning. Idag upplever många företag att det är ett hinder att de själva måste ordna med filmproduktion och hyra skärmar, säger Arez Arazu. 

Ska kontrollera hela infrastrukturen

Wizzcom började som ett produktionsbolag och kunskapen om att göra film finns internt. Under åren har Wizzcom utvecklats till att bli en stark aktör inom digital skyltning. Bolaget har även mjukvaran och kan därmed sköta innehållshanteringen. Mjukvaran har lett till att det för första gången är möjligt att via internet driva och hantera 3D-innehåll som inte kräver speciella glasögon. Kapitalet från nyemissionen ska bland annat användas till att köpa skärmar, den tredje delen som Wizzcom ännu inte kontrollerar. 

– När vi har egna skärmar ute så skapar det efterfrågan på produktion och framförallt på innehållshantering, vilket vi har internt, säger Arez Arazu. 

Men trots investeringen i skärmar ska ska inte vara ett hårdvarubolag, betonar Arez Arazu. 

– Vi måste börja lagerhålla en del skärmar och videoväggar så att de kommer ut på marknaden snabbare. Dessutom underlättar det för kunderna. På sikt bedömer vi att skärmarna ska levereras via återförsäljare, säger Arez Arazu.

Framöver ska innehållshantering bli Wizzcoms främsta inkomstkälla. Anledningen är att innehållshantering skapar kassaflöden som både har höga marginaler och är förutsägbara. Dessutom är innehållshantering i princip oändligt skalbart och helt geografiskt oberoende, vilket till exempel innebär att innehållet på skärmar i till exempel Dubai kan skötas från Sverige.  

Diger kundlista

Wizzcom har en rad stora företag som kunder. De återkommande kunderna Tre och Vattenfall har nyligen beställt nya produktioner. I januari fick bolaget en order från Waterfront Building om ett system där 2D-skärmar kombineras med 3D-skärmar. Wizzcom är ensam leverantör av de bästa 3D-skärmarna som inte kräver speciella glasögon. De marknader där bolaget har ensamrätt är: de nordiska och baltiska länderna, UAE (Dubai) och USA. 

– Vi har även startat flera pilotprojekt i köpcenter runt Dubai. Vi tror att dessa projekt kommer att leda till en större order på permanenta installationer under våren, säger Arez Arazu. 

  • Informationsträffar om nyemissionen
  • Den 17 februari och den 10 mars anordnar Wizzcom informationsträffar. På träffarna visas filmer i 3D-format och företrädare för Wizzcom berättar om bolaget, nyemissionen och framtidsplanerna. 
  • När: 17 februari och 10 mars kl. 18:00
  • Var: Alströmergatan 20, 112 47 Stockholm
  • Anmälan sker till: [email protected]
  • Läs mer på Wizzcoms emissionssida: emission.wizzcom.se
  • Där finns även teckningssedel, memorandum samt en film om 3D-skyltning.