investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Positiv avkastning trots börsfall

Lägre risk som betalar sig

Hittar rätt bland högutdelarna

Onoterat tillväxtbolag genomför nyemission

Investerarbrevet #9 2017
Välj nummer
Innehåll

Zenicor infriar förväntningarna och ökar expansionstakten

Zenicors vd Mats Palerius och marknadschef Emma Öhlund tror på framtiden.

Publicerad 2017-03-01

År 2016 blev svenska medicinteknikbolaget Zenicors bästa någonsin, efter att omsättningen ökat samtliga kvartal sedan noteringen på Aktietorget 2014. Med genombrott i Finland och Storbritannien på senare tid står fortsatt expansion på tur.

– Vi har haft en uttalad målsättning att nå ett positivt kassaflöde mot slutet av 2016, och det har vi infriat. Intresset för våra lösningar inom arytmiutredning och strokeprevention ökar från alla håll och därför ser vi mycket ljust på framtiden, berättar Zenicors vd Mats Palerius.

Effektiv diagnos av förmaksflimmer 
Zenicors så kallade tum-EKG är inte mycket större än en mobiltelefon och hanteras enkelt av patienten själv som fyra gånger om dagen, under ett minimum av två veckor, mäter sitt EKG. Därefter kan det analyseras centralt av sjukvården med stöd av det tillhörande webb-baserade gränssnittet för vårdgivaren.

I januari skrev Investerarbrevet – i artikeln ”Tidig diagnos förhindrar stroke och skapar stora värden” om hur Zenicor strax före jul informerat marknaden om ett betydelsefullt nytt projekt i Finland.  I början av februari kom sedan nästa stora nyhet, då bolaget informerade om det första kliniska projektet för förmaksflimmerscreening med Zenicor-EKG i Storbritannien.

”Detta är ett genombrott för oss inom screening för förmaksflimmer i Storbritannien, och visar att vi är en internationellt ledande aktör”, kommenterade Mats Palerius i pressmeddelandet. 

Tidig diagnos är gemensam nämnare i alla projekt 
Zenicors marknadschef Emma Öhlund – som har en bakgrund som sjuksköterska inom just stroke-vården – berättar att tack vare att behandling kan sättas in i tid när en tidig diagnos kan ställas så minskar risken att drabbas av stroke med hela 70 procent.

– I Storbritannien arbetar vi med att hjälpa vården att förbättra sina processer för att möjliggöra tidig diagnos av symptomfria förmaksflimmer, säger Emma Öhlund.

Även i Finland finns denna möjlighet, men också möjlighet till så kallad ablation; att man går in via kateter i ljumsken för att bränna eller frysa bort ledningsbanor som skapar elektriskt kaos.     

– Allt handlar om tidig diagnos. I Finland rör det sig om människor som har upplevt symptom från hjärtat som både kan bli av med symptomen och få strokeförebyggande behandling. I Storbritannien handlar det om människor som inte har några symptom men ändå har en ökad strokerisk om inte förmaksflimmer upptäcks i tid, berättar Emma Öhlund.

Fyra gånger fler kan diagnostiseras med Zenicor-EKG
Tillsammans med Mats Palerius tydliggör hon att bägge projekten kan komma att skalas upp, samt att diskussioner redan pågår angående start av liknande projekt i fler länder. Bakgrunden är att ett flertal forskningsstudier påvisat att upp till fyra gånger fler personer kan diagnostiseras med förmaksflimmer när Zenicors tum-EKG används, jämfört med andra metoder. I dagsläget kostar varje stroke samhället omkring 600 000 kronor, vilket ger en fingervisning om de stora samhällsekonomiska vinster som Zenicor-EKG bidrar till. 

Enligt Mats Palerius är de aktuella projekten en fortsättning på tidigare genomförda projekt i Sverige:

–Vi arbetar hela tiden tätt tillsammans med vården för att ta fram nya effektiva arbetsmetoder vilket ger oss ett förtroende och en unik forskningsbas men också en öppning in till viktiga kunder på nya marknader. På så sätt kan vi etablera oss på nya marknader och projekten utgör även en viktig del av Zenicors intäkter redan idag.

  • Förmaksflimmer och stroke 
  • Förmaksflimmer är en av huvudorsakerna till stroke samt också den vanligast förekommande rytmrubbningen i hjärtat. Förenklat uttryckt leder rytmrubbningen i hjärtat till att blodet levrar sig och senare stoppar upp i hjärnan varmed stroke är ett faktum. 
  • Förmaksflimmer ger fem gånger ökad risk för stroke. På global nivå är det hela 15 miljoner människor som drabbas av stroke varje år. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående livslånga handikapp. Om förmaksflimmer hittas i tid och strokeförebyggande läkemedel kan sättas in minskar risken för stroke med 70 procent.


  • Om Zenicor
  • Zenicor Medical Systems AB är ledande inom arytmiutredning och strokeprevention. Bolaget bedriver egen forskning och produktutveckling. 

  • Med Zenicors handhållna EKG-apparat – så kallad tum-EKG – registrerar patienten själv sitt EKG genom att lägga tummarna på två elektroder under 30 sekunder. Genom att trycka på en knapp överförs mätningen via mobilnätet till den unika EKG-databasen som är optimerad för användning inom sjukvården. I databasen tolkas, hanteras och överförs EKG till vårdjournalen.

  • Zenicor är sedan 2014 noterat på Aktietorget. Bolagets aktie handlas under kortnamnet ZENI. 

  • Ta del av mer information om Zenicor på bolagets webbplats www.zenicor.se   

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:Rullstolarnas Maserati tar sikte på börsen

Finanslunch med Söderberg & Partners och ODIN Fonder

Inbjudan till Finanslunch.

Som läsare av Investerarbrevet har du nu möjlighet att medverka på årets nya koncept Finanslunchen. Det tredje eventet äger rum i lokalerna hos Söderberg & Partners med talare från Söderberg & Partners och ODIN Fonder.

Kursevent med börsens vassaste investerare

Svårslagen avkastning.

Med en värdestegring på 900 procent under perioden 2009 till 2015 har Arne ”Kavastu” Talving blivit en väl respekterad investerare. Sedan 2015 har han tillsammans med Börsvärlden valt att sprida sina strategier genom bland annat kursevent. Som läsare av Investerarbrevet har du nu möjlighet att gå och lyssna och lära hur även du kan anamma Kavastus strategier.

Chefsstrategen: ”Inget snart börsfall i sikte"

Håller ett vakande öga på USA.

Trots en svag sommar, mediokra halvårsrapporter samt höga värderingar kan det finnas mer att hämta på börsen. Det anser Söderberg & Partners chefsstrateg Matthias Gietzelt som även har plockat in en ny favoritaktie bland sina top picks.

Auriant Mining avser öka guldproduktionen med 500 procent

Rena guldgruvan.

I syfte att utöka sin verksamhet, effektivisera produktionen och minska skulderna gör Auriant Mining en nyemission på 178 miljoner kronor. Ambitionen är bland annat att öka produktionen från nuvarande ett ton guld per år till fem ton guld inom fem år.

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer
Ingmar Rentzhog
Vd för Laika Consulting

Snart är finansmarknaden klimatets bästa vän

Anders Svennesen
Chief Investment Officer, Danske Invest

Räntan är knäckfrågan

Magnus Sundström
Art Director och cocktailentusiast, Laika Consulting

Månadens cocktail: Rickey

PO Nilsson, prisbelönt förvaltare på PN Fonder.

Stjärnförvaltaren som levererar

Unik kapitalförsäkring för onoterade bolag

En efterlängtad lösning för onoterat.

I det tysta har Kaptena sedan 2014 utvecklat en kapitalförsäkring för onoterade aktier. Det innebär att det nu finns möjlighet att äga onoterade aktier i en miljö fri från kapitalvinstskatt.

Här är högutdelarna som betalar

Hittar rätt bland högutdelarna.

När det blåser snålt på börsen kan högutdelande bolag vara ett bra segment att placera i. Stjärnförvaltaren Peter Nielsen har fått korn på flera intressanta utdelningsaktier.

Han hittar fastighetsaktierna som har mer att ge

Lägre risk som betalar sig.

Balder, Sagax och Wihlborgs. Det är tre aktier som Thomas Nielsen – som förvaltar Odins fastighetsfond – tror på. Dessutom berättar han om vilka aktier han undviker.

Insplorion: "Ökade utsikter för en genombrottsaffär"

Forskare säkerställer tidigare resultat.

Med positiva forskningsresultat i ryggen kan teknikbolaget Insplorion flytta fram sina positioner ytterligare i sitt batterisensorprojekt. Projektet bedöms ha stor kommersiell potential och när tidigare positiva resultat nu verifierats har tekniken tagit ett steg närmare marknaden.

Företagsobligationer: Vad kan vi förvänta oss?

Tror inte på snabbt stigande räntor .

Globala högavkastande företagsobligationer har hittills haft ett bra år. Med en totalavkastning på över 6 procent har utvecklingen varit mycket bättre än vad många investerare förväntat sig. Samtidigt kan investerare inte förvänta sig en så pass hög avkastning under resten av året.

Han tar ny borrteknik till Europa

Onoterat tillväxtbolag genomför nyemission.

Det svensk-amerikanska företaget Power & Tower möter en allt högre efterfrågan på sina tjänster inom fiberteknik. Nu genomför bolaget en första emission för att stärka kapaciteten i syfte att klara alla inkommande beställningar.

”Vi investerar i nästa industriella revolution”

Investerar i artificiell intelligens.

Det ligger mycket pengar i en marknad som förväntas öka med mer än femtio gången de kommande tio åren. Det är i vart fall vad förvaltarna bakom fonden som placerar i bolag inom sektorn för artificiell intelligens hoppas och tror på.

Lysande framtid för Topright Nordic

Ljusteknikbolaget har full orderbok.

Bättre säkerhet på vägarna, varumärken som syns tydligt och interaktiva upplevelsefönster. Ljusteknikföretaget Topright Nordic är i full färd att rita om kartan för hur ljus används och kunderna strömmar till. Nu stundar en notering och emission.

Mindre bolag ger mer

Svenska bolag lockar Europaförvaltare.

Mindre bolag har en klar tendens att på lång sikt uppvisa en högre värdetillväxt än större bolag. Det gör att småbolagsfonder med både ett långsiktigt fokus och en väl diversifierad placeringsstrategi kan uppvisa goda avkastningssiffror.

Läkemedelsbolag i nytt banbrytande samarbete

Utvecklar läkemedel mot torra ögon.

När Redwood Pharma släppte nyheten om ett nytt samarbete stack kursen iväg med 10 procent. Om den kommande kliniska studien är positiv kan det finnas betydligt mer att hämta.

Guldläge att investera i silver

Ny brytning på gång i Finland.

Med en stärkt kassa ser framtiden ljus ut för gruvbolaget Sotkamo Silver. Silverpriset förväntas stiga samtidigt som en konsolidering av den nordiska gruvnäringen rycker närmare.

Maha Energy bjuder in till investerar- och aktieägarträff

Event

I början av oktober får alla svenska aktieägare samt även andra intresserade möjligheten träffa styrelse och ledning för Maha Energy. Bolagets senaste affär och kvartalsrapport tillhör de ämnen som kommer att tas upp på träffen. Anmäl dig här för att säkra din plats.

Schroders: Nordkorea största hotet mot världsekonomin

Ekonomin mår mycket bra.

Världsekonomin ångar på i en näst intill perfekt miljö. Kombinationen tillväxt och inflation är näst intill optimal. Bäst förutsättningar finns på tillväxtmarknaderna, med undantag för Indien. Ett potentiellt hot i form av Nordkorea kan eventuellt förändra bilden snabbt. Det framgår av Schroders senaste strategirapport.

Läkemedelsbolag i nytt banbrytande samarbete

Utvecklar läkemedel mot torra ögon.

När Redwood Pharma släppte nyheten om ett nytt samarbete stack kursen iväg med 10 procent. Om den kommande kliniska studien är positiv kan det finnas betydligt mer att hämta.

Klimatsmarta investeringar ger högre avkastning

Fonden som ger mer till kunderna.

Att investera klimatsmart och hållbart är inte detsamma som att sänka på kravet på avkastning. Här är en grön obligationsfond som slår de flesta av sina konkurrenter och som visar att avkastningen snarare gynnas av miljövänliga investeringar. Bolagen som ger ut gröna obligationer blir också allt fler.

Prenumerera

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png