investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Kampanj på FundedByMe

Bygger hyresbostäder åt Haninge kommun

Nya investeringsmöjligheter till hög ränta

Digital marknadsplats med potential

Investerarbrevet #5 2018
Välj nummer
Innehåll

Zenicor infriar förväntningarna och ökar expansionstakten

Zenicors vd Mats Palerius och marknadschef Emma Öhlund tror på framtiden.

Publicerad 2017-03-01

År 2016 blev svenska medicinteknikbolaget Zenicors bästa någonsin, efter att omsättningen ökat samtliga kvartal sedan noteringen på Aktietorget 2014. Med genombrott i Finland och Storbritannien på senare tid står fortsatt expansion på tur.

– Vi har haft en uttalad målsättning att nå ett positivt kassaflöde mot slutet av 2016, och det har vi infriat. Intresset för våra lösningar inom arytmiutredning och strokeprevention ökar från alla håll och därför ser vi mycket ljust på framtiden, berättar Zenicors vd Mats Palerius.

Effektiv diagnos av förmaksflimmer 
Zenicors så kallade tum-EKG är inte mycket större än en mobiltelefon och hanteras enkelt av patienten själv som fyra gånger om dagen, under ett minimum av två veckor, mäter sitt EKG. Därefter kan det analyseras centralt av sjukvården med stöd av det tillhörande webb-baserade gränssnittet för vårdgivaren.

I januari skrev Investerarbrevet – i artikeln ”Tidig diagnos förhindrar stroke och skapar stora värden” om hur Zenicor strax före jul informerat marknaden om ett betydelsefullt nytt projekt i Finland.  I början av februari kom sedan nästa stora nyhet, då bolaget informerade om det första kliniska projektet för förmaksflimmerscreening med Zenicor-EKG i Storbritannien.

”Detta är ett genombrott för oss inom screening för förmaksflimmer i Storbritannien, och visar att vi är en internationellt ledande aktör”, kommenterade Mats Palerius i pressmeddelandet. 

Tidig diagnos är gemensam nämnare i alla projekt 
Zenicors marknadschef Emma Öhlund – som har en bakgrund som sjuksköterska inom just stroke-vården – berättar att tack vare att behandling kan sättas in i tid när en tidig diagnos kan ställas så minskar risken att drabbas av stroke med hela 70 procent.

– I Storbritannien arbetar vi med att hjälpa vården att förbättra sina processer för att möjliggöra tidig diagnos av symptomfria förmaksflimmer, säger Emma Öhlund.

Även i Finland finns denna möjlighet, men också möjlighet till så kallad ablation; att man går in via kateter i ljumsken för att bränna eller frysa bort ledningsbanor som skapar elektriskt kaos.     

– Allt handlar om tidig diagnos. I Finland rör det sig om människor som har upplevt symptom från hjärtat som både kan bli av med symptomen och få strokeförebyggande behandling. I Storbritannien handlar det om människor som inte har några symptom men ändå har en ökad strokerisk om inte förmaksflimmer upptäcks i tid, berättar Emma Öhlund.

Fyra gånger fler kan diagnostiseras med Zenicor-EKG
Tillsammans med Mats Palerius tydliggör hon att bägge projekten kan komma att skalas upp, samt att diskussioner redan pågår angående start av liknande projekt i fler länder. Bakgrunden är att ett flertal forskningsstudier påvisat att upp till fyra gånger fler personer kan diagnostiseras med förmaksflimmer när Zenicors tum-EKG används, jämfört med andra metoder. I dagsläget kostar varje stroke samhället omkring 600 000 kronor, vilket ger en fingervisning om de stora samhällsekonomiska vinster som Zenicor-EKG bidrar till. 

Enligt Mats Palerius är de aktuella projekten en fortsättning på tidigare genomförda projekt i Sverige:

–Vi arbetar hela tiden tätt tillsammans med vården för att ta fram nya effektiva arbetsmetoder vilket ger oss ett förtroende och en unik forskningsbas men också en öppning in till viktiga kunder på nya marknader. På så sätt kan vi etablera oss på nya marknader och projekten utgör även en viktig del av Zenicors intäkter redan idag.

  • Förmaksflimmer och stroke 
  • Förmaksflimmer är en av huvudorsakerna till stroke samt också den vanligast förekommande rytmrubbningen i hjärtat. Förenklat uttryckt leder rytmrubbningen i hjärtat till att blodet levrar sig och senare stoppar upp i hjärnan varmed stroke är ett faktum. 
  • Förmaksflimmer ger fem gånger ökad risk för stroke. På global nivå är det hela 15 miljoner människor som drabbas av stroke varje år. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående livslånga handikapp. Om förmaksflimmer hittas i tid och strokeförebyggande läkemedel kan sättas in minskar risken för stroke med 70 procent.


  • Om Zenicor
  • Zenicor Medical Systems AB är ledande inom arytmiutredning och strokeprevention. Bolaget bedriver egen forskning och produktutveckling. 

  • Med Zenicors handhållna EKG-apparat – så kallad tum-EKG – registrerar patienten själv sitt EKG genom att lägga tummarna på två elektroder under 30 sekunder. Genom att trycka på en knapp överförs mätningen via mobilnätet till den unika EKG-databasen som är optimerad för användning inom sjukvården. I databasen tolkas, hanteras och överförs EKG till vårdjournalen.

  • Zenicor är sedan 2014 noterat på Aktietorget. Bolagets aktie handlas under kortnamnet ZENI. 

  • Ta del av mer information om Zenicor på bolagets webbplats www.zenicor.se   

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners.Konstantinos "Kostas" Foutsitzidis och Marija Bogdanovic börjande importera livsmedel direkt från Grekland när det upptäckte att många av de "grekiska" produkterna som säljs i svenska butiker ofta inte alls är från Grekland.

Försäljningsrekordet tar bolaget till nästa nivå

Stark tillväxt för mjukvarubolaget Ranplan – notering i juni

Ranplan fördubblade omsättningen.

Brittiska Ranplan Wireless väljer Stockholm för sin notering i juni. Bolaget, som utvecklat en unik mjukvara för planering och optimering av mobila nätverk, står nu inför en kraftig expansion och genomför en nyemission för att finansiera tillväxten. En notering på Nasdaq First North är planerad i juni.

Appen digitaliserar båtplatser – guld för hamnar och båtägare

Lönsam affär för hamnar.

Stressigt, svårt och tidsödande. Att vara ute på sjön och leta hamnplats är en utmaning, inte minst i semestertider. Mooringo har tagit fram en app som gör lediga båtplatser tillgängliga för uthyrning överallt. Bolaget genomför en crowdfundingrunda på FundedByMe.

Investera i mindre företag till hög ränta

Hög avkastning lockar sparare.

På crowdlendingplattformen Toborrow kan mindre företag i behov av lån och mindre investerare i behov av attraktiva ränteplaceringar mötas. Behovet av den här typen av låneförmedling har sedan plattformen öppnade för fyra år sedan ökat ytterligare, och därför växlar nu bolaget upp verksamheten i syfte att öka volymerna.

Segelbåtstillverkaren gör emission med fulla orderböcker

Ocean of More seglar i medvind.

Stark tillväxt, fulltecknade orderböcker och attraktiv värdering. Att Ocean of More – som tillverkar, hyr ut och sköter om segelbåtar – har vind i seglen är uppenbart. Nu tar bolaget in det kapital som krävs för att producera båtarna som har beställts för kommande år.

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer
Mattias Cullin
Head of Swedish Equities, Danske Capital

Intressanta placeringar för den selektive

Kajsa Brundin
Produktanalyser och hållbarhetsfrågor, Söderberg & Partners

Pratas det hållbarhet på årsstämman?

Ingmar Rentzhog
vd We Don't Have Time

Lyft blicken från vatten- och vindkraften

Företagsobligationer: Minorna och möjligheterna

Så slipper du reavinstskatten på onoterat

Kapitalförsäkring för onoterat.

Att vara med om det stor klippet drömmer de flesta om. Det är också ett av skälen till att intresset för onoterade bolag växer. Sedan en tid tillbaka finns möjligheten att göra dessa investeringar via en kapitalförsäkring hos Kaptena, eller i en ”ISK för onoterat” som Kaptena själva vill benämna produkten.

Så kan du få 8-15 % ränta på fastighetsinvesteringar

Nya investeringsmöjligheter till hög ränta.

Nu kan du få en ränta på mellan 8 och 15 procent genom lånebaserad crowdlending. Det är bolaget SBP Nordiska, som via sin plattform sbpnordic.com hjälper fastighetsutvecklare att låna upp kapital direkt via plattformens medlemmar. Från och med juni kommer en rad intressanta investeringsmöjligheter att publiceras.

Einride tecknar avtal med DB Schenker om självkörande transporter

Pilotverksamheten som kan bli  globalt samarbete.

Det svenska techbolaget Einride – som utvecklar eldrivna och självkörande transportfordon – har tecknat sitt andra stora samarbetsavtal, denna gång med DB Schenker. I höst rullar världens första självkörande eldrivna transportsystem för tunga transporter på allmän väg.

Veterinärmedicinbolaget stärker sin finansiella ställning ytterligare

Panion genomför nyemission.

Efter den riktade emissionen tidigare i år erbjuder nu veterinärmedicinbolaget Panion Animal Health sina befintliga aktieägare att delta i en nyemission. ”Det handlar om att vi också vill premiera våra tidiga ägare”, säger Panions vd Anja Holm.

HSBC flyttar fram positionerna inom indexförvaltningen

Så blir avkastningen jämn över tiden.

HSBC Global Asset Management har haft stora framgångar med sin indexförvaltning. Här berättar kapitalförvaltarens deputy CIO om de viktigaste orsakerna till den starka utvecklingen. Han menar också att forskningen inom det aktuella området kommer att fortgå med samma höga ambition som tidigare.

Investera i Smartster – Sveriges Amazon för rabatterade varor

Digital marknadsplats med potential.

Smartster har med sin digitala marknadsplats för shopping redan gått live i fem länder och bolaget befinner sig mitt i en internationell expansionsfas. En rad tunga investerare har redan investerat. Nu tar bolaget in kapital och vill ha ägarspridning inför den stundande noteringen.

Så investerar du i konvertibellånet som ger 10 procent

Bygger hyresbostäder åt Haninge kommun.

Efterfrågan på bra och billiga hyresbostäder är enorm, enligt Boverket. Företaget Ekologiska Bostäder har avtal med Haninge kommun som innebär att de ska bygga och hyra ut just sådana. Nu finansierar sig bolaget med en konvertibellösning som ger 10 procent och planerar för notering.

Träffa Ranplan i Malmö, Stockholm och Göteborg

Event

Välkommen på investerarträffar! Under maj kommer Ranplan Wireless att presentera bolaget på tre olika investerarträffar inför notering på Nasdaq First North.

Intressanta aktier för den selektive

Fond och finans

Även om det inte saknas orosmoment på den svenska aktiemarknaden så går det fortfarande att hitta intressanta placeringar. I en krönika skriver Mattias Cullin, Head of Swedish Equities på Danske Capital, om vilka aktier som kan stå sig även när konjunkturen går in i en lugnare fas.

Glödhet marknad för ny typ av kontorshotell

Svenskt bolag investerar i coworking.

Marknaden för uthyrning av gemensamma arbetsplatser – coworking – är glödhet och tillväxten är stark. Ett bolag som effektivt har slagit mynt av den utvecklingen är United Spaces. Bolaget ökar nu investeringstakten, finansierar sig via crowdfunding och planerar för en notering.

Investerarafton 15 maj

Event

Varmt välkommen på Investerarafton! Under kvällen får du får träffa tre spännande bolag och har möjlighet att ställa frågor direkt till talarna!

”Vi ska bli en utdelningsmaskin”

Innehaven tillförs aktieägarna.

Med regelbundna utdelningar till ägarna ska Raire Invest locka investerare. ”Det är de tidiga investerarna som tar den största risken och är därmed de som ska belönas mest”, säger Mattias Ahlberg, verksamhetschef på bolaget vars affärsidé är att bistå andra företag vid noteringar. Inför en planerad marknadsnotering senare i år genomför Raire Invest nu en nyemission.

Prenumerera

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png