investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Nu tar marknaden för bränsleceller fart

Bolaget kan öka takten mot godkännande

Se en film med bolagets vd

Bästa tiden för investeringar är nu

Investerarbrevet #1 2018
Välj nummer
Innehåll

Zenicor infriar förväntningarna och ökar expansionstakten

Zenicors vd Mats Palerius och marknadschef Emma Öhlund tror på framtiden.

Publicerad 2017-03-01

År 2016 blev svenska medicinteknikbolaget Zenicors bästa någonsin, efter att omsättningen ökat samtliga kvartal sedan noteringen på Aktietorget 2014. Med genombrott i Finland och Storbritannien på senare tid står fortsatt expansion på tur.

– Vi har haft en uttalad målsättning att nå ett positivt kassaflöde mot slutet av 2016, och det har vi infriat. Intresset för våra lösningar inom arytmiutredning och strokeprevention ökar från alla håll och därför ser vi mycket ljust på framtiden, berättar Zenicors vd Mats Palerius.

Effektiv diagnos av förmaksflimmer 
Zenicors så kallade tum-EKG är inte mycket större än en mobiltelefon och hanteras enkelt av patienten själv som fyra gånger om dagen, under ett minimum av två veckor, mäter sitt EKG. Därefter kan det analyseras centralt av sjukvården med stöd av det tillhörande webb-baserade gränssnittet för vårdgivaren.

I januari skrev Investerarbrevet – i artikeln ”Tidig diagnos förhindrar stroke och skapar stora värden” om hur Zenicor strax före jul informerat marknaden om ett betydelsefullt nytt projekt i Finland.  I början av februari kom sedan nästa stora nyhet, då bolaget informerade om det första kliniska projektet för förmaksflimmerscreening med Zenicor-EKG i Storbritannien.

”Detta är ett genombrott för oss inom screening för förmaksflimmer i Storbritannien, och visar att vi är en internationellt ledande aktör”, kommenterade Mats Palerius i pressmeddelandet. 

Tidig diagnos är gemensam nämnare i alla projekt 
Zenicors marknadschef Emma Öhlund – som har en bakgrund som sjuksköterska inom just stroke-vården – berättar att tack vare att behandling kan sättas in i tid när en tidig diagnos kan ställas så minskar risken att drabbas av stroke med hela 70 procent.

– I Storbritannien arbetar vi med att hjälpa vården att förbättra sina processer för att möjliggöra tidig diagnos av symptomfria förmaksflimmer, säger Emma Öhlund.

Även i Finland finns denna möjlighet, men också möjlighet till så kallad ablation; att man går in via kateter i ljumsken för att bränna eller frysa bort ledningsbanor som skapar elektriskt kaos.     

– Allt handlar om tidig diagnos. I Finland rör det sig om människor som har upplevt symptom från hjärtat som både kan bli av med symptomen och få strokeförebyggande behandling. I Storbritannien handlar det om människor som inte har några symptom men ändå har en ökad strokerisk om inte förmaksflimmer upptäcks i tid, berättar Emma Öhlund.

Fyra gånger fler kan diagnostiseras med Zenicor-EKG
Tillsammans med Mats Palerius tydliggör hon att bägge projekten kan komma att skalas upp, samt att diskussioner redan pågår angående start av liknande projekt i fler länder. Bakgrunden är att ett flertal forskningsstudier påvisat att upp till fyra gånger fler personer kan diagnostiseras med förmaksflimmer när Zenicors tum-EKG används, jämfört med andra metoder. I dagsläget kostar varje stroke samhället omkring 600 000 kronor, vilket ger en fingervisning om de stora samhällsekonomiska vinster som Zenicor-EKG bidrar till. 

Enligt Mats Palerius är de aktuella projekten en fortsättning på tidigare genomförda projekt i Sverige:

–Vi arbetar hela tiden tätt tillsammans med vården för att ta fram nya effektiva arbetsmetoder vilket ger oss ett förtroende och en unik forskningsbas men också en öppning in till viktiga kunder på nya marknader. På så sätt kan vi etablera oss på nya marknader och projekten utgör även en viktig del av Zenicors intäkter redan idag.

  • Förmaksflimmer och stroke 
  • Förmaksflimmer är en av huvudorsakerna till stroke samt också den vanligast förekommande rytmrubbningen i hjärtat. Förenklat uttryckt leder rytmrubbningen i hjärtat till att blodet levrar sig och senare stoppar upp i hjärnan varmed stroke är ett faktum. 
  • Förmaksflimmer ger fem gånger ökad risk för stroke. På global nivå är det hela 15 miljoner människor som drabbas av stroke varje år. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående livslånga handikapp. Om förmaksflimmer hittas i tid och strokeförebyggande läkemedel kan sättas in minskar risken för stroke med 70 procent.


  • Om Zenicor
  • Zenicor Medical Systems AB är ledande inom arytmiutredning och strokeprevention. Bolaget bedriver egen forskning och produktutveckling. 

  • Med Zenicors handhållna EKG-apparat – så kallad tum-EKG – registrerar patienten själv sitt EKG genom att lägga tummarna på två elektroder under 30 sekunder. Genom att trycka på en knapp överförs mätningen via mobilnätet till den unika EKG-databasen som är optimerad för användning inom sjukvården. I databasen tolkas, hanteras och överförs EKG till vårdjournalen.

  • Zenicor är sedan 2014 noterat på Aktietorget. Bolagets aktie handlas under kortnamnet ZENI. 

  • Ta del av mer information om Zenicor på bolagets webbplats www.zenicor.se   

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:Börsen 2018: Kina blir den stora jokern

Nya möjligheter för nischad elbusstillverkare

Ser klara konkurrensfördelar.

När många svenska kommuner står inför stora upphandlingar inom kollektivtrafiken öppnas marknaden upp för nya aktörer. Den stora fokuseringen på minskade utsläpp skapar framförallt möjligheter för de tillverkare som kan möta de nya kraven. En av dessa är elbusstillverkaren Hybricon.

Norron utklassar konkurrenterna – så tar du rygg på förvaltaresset

Investerar all cap.

Med en avkastning på 170 procent de senaste fem åren har Sverigefonden Norron Active akterseglat sina konkurrenter. Förvaltaresset Gustaf Sjögren berättar om strategin, vilka aktier som han tror på och – inte minst – vilka minor du ska undvika.

USA-förvärv ger Endomines guldläge

Investerar i USA.

Med nya tunga ägare genomför gruvbolaget Endomines ett förvärv av amerikanska guldgruvor, vilket förväntas leda till en rejäl produktionsökning. Samtidigt planeras utökade prospekteringar i Karelen. För att finansiera satsningarna genomför bolaget en nyemission på närmare 190 miljoner kronor.

Cell Impact – den stora vinnaren när bränsleceller slår igenom brett

Nu tar marknaden för bränsleceller fart.

Nu tar marknaden för bränsleceller – vätgasdrift – fart. Det framgår av en färsk rapport från konsultjätten McKinsey. Viktiga drivkrafter är Paris-avtalet och Kinas beslut att elektrifiera delar av fordonsparken. För att nå uppsatta mål krävs att investeringarna påbörjas redan nu. Börsnoterade Cell Impact, som nyligen tog hem en viktig order, är definitivt en spelare att räkna med.

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer
Matthias Gietzelt
Ansvarig för marknads- och aktieanalys Söderberg & Partners

Börsen 2018 - Hur nära är vi investeringscykelns slut?

Johan Evers
Bar manager, Penny & Bill

En uppfriskande Gin Fizz

Anders Svennesen
Chief Investment Officer, Danske Invest

Börsuppgång med nervösa ryckningar

”Det är en riktig karaktärsvodka”, säger Virtuous styrelseordförande Johan Ranstam om den dryck som redan fått goda recensioner i bland annat The Guardian och The Independent. Nu väntar en ökad exportsatsning.

Kraftigt försäljningslyft för Virtuous vodka 2018

Så investerar du i Europas första Augmented Reality-fond

Bästa tiden för investeringar är nu.

Augmented Reality – förstärkt verklighet – är glödhett. I oktober lanserades en AIF-fond som placerar i onoterade AR-bolag och endast riktar sig mot professionella investerare. Snart kommer även en vanlig UCITS-fond som privatpersoner kan placera i.

Kursraketen Panion ökar takten

Bolaget kan öka takten mot godkännande.

Panion Animal Health har säkerställt finansieringen för den återstående utvecklingen av bolagets epilepsimedel för hundar. Två investerare går in med sammanlagt 9,5 miljoner kronor, vilket täcker bolagets kapitalbehov.

Fortsatt expansion för TF Bank

Långsiktiga strategin ligger fast för nischbanken.

I november slutade Declan Mac Guinness som VD för TF Bank. I en intervju med Investerarbrevet berättar bolagets tillförordnade VD Mattias Carlsson om bolagets framtidsplaner samt om den nyligen förstärkta ledningsgruppen.

Nya avtal lyfter medicinteknikbolaget

Ser stigande försäljning.

Med bland annat en nyligen vunnen upphandling i Italien i ryggen kan medicinteknikbolaget Redsense Medical se fram emot det nya året med tillförsikt. Framförallt är det ökade samarbeten som gör att bolagets produkt får en allt större marknadsexponering.

Insplorion växlar upp med nytt kapital

- Vi har fått upp farten rejält.

Genom att säkra en finansiering på upp till 60 miljoner kronor har teknikbolaget Insplorion stärkt förutsättningarna för en snar kommersialisering av bolagets batterisensorprojekt. Siktet är främst inställt på elbilsmarknaden.

Stort intresse för hyllat nätverk

Emission mot klimatförändringen.

Lanseringen av det sociala nätverket WeDontHaveTime, vars syfte är att sätta press på politiker och företag att påskynda kampen mot klimatförändringen, går snart in i nästa skede. Inom kort stänger den pågående emissionen, och med finansieringen klar kan arbetet gå in i en mer aktiv och konkret fas.

Aktien som stigit med 100 procent har nu bytt till finlistan

Se en film med bolagets vd.

Med en uppgår på 100 procent i fjol sticker ZetaDisplay – noterat på Nasdaq Stockholm – ut från mängden. I en filmad intervju berättar bolagets vd Leif Liljebrunn om varför de gynnas av den ökande e-handeln, förvärvsstrategin och hur de arbetar för att nå sina finansiella mål.

Prenumerera

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png